MENU

Kohdevastaava on tiiviissä yhteistyössä asiakkaan kanssa

Kohdevastaavan rooli räätälöitiin Skanskan toimistopalveluihin. Sitä voisi helposti monistaa myös muihin Palmian kohteisiin.


Lue artikkeli