MENU

Monessa mukana

Monessa mukana / Koulutus luo laatua Palmian turvallisuuspalveluihin

Koulutus luo laatua Palmian turvallisuuspalveluihin

Turvallisuusala on ollut viime aikoina otsikoissa erilaisten ylilyöntien ja väärinkäytösten tiimoilta. Tämä on koskettanut monia ihmisiä asiakkaista työntekijöihin ja vaikuttanut vahvasti turva-alaa koskevaan mielikuvaan. On selvää, että kaikki alan ammattilaiset eivät hyväksy väärinkäytöksiä. Yksi keskeinen keino väärinkäytösten ehkäisyyn on panostaa henkilökunnan osaamiseen ja ohjaukseen. Palmian turvapalveluissa työskentelee lähes 600 turvallisuusalan ammattilaista eri tehtävissä. Palmian turvapalvelujen toimintamalli rakentuu vahvasti koulutuksen, perehdytyksen ja ohjauksen tukevalle perustalle.

Mihin koulutukset, perehdytys ja ohjaus turva-alalla tähtäävät?

"Palmian valttina on lakisääteisten koulutusten lisäksi järjestettävät perehdytykset ja lisäkoulutukset. Lisäksi olemme kannustaneet ja mahdollistaneet ammattitutkinnon suorittamisen työn ohessa. Henkilökunnan ammattiosaaminen on meille tärkeää. Koulutusasioista olemme saaneet erittäin hyvää palautetta henkilökunnaltamme.” Palmian turvallisuuspalvelujen toimialajohtaja Jyrki Lahtinen kertoo.

Turvallisuuspalveluissa asiakaspalvelu on yksi tärkeimmistä koulutuksen ja perehdytyksen osa-alueista. Asiakaspalvelun ohella Palmia järjestää itse tai koulutuskumppaniensa kanssa mm. kohde- ja asiakkuuskohtaisia koulutuksia, voimankäyttökoulutusta kertauksineen, työturvallisuuteen ja vartiointiin turvallisuusalaan liittyviä sertifiointikoulutuksia, esihenkilökoulutusta sekä työhön perehdyttämistä esimerkiksi oppivuorojen kautta. Koulutussuunnittelussa Palmia huomioi lakisääteisten koulutusten ohella hyvään asiakaspalveluun ja ammattieettiseen toimintaan ohjaavan osaamisen kehittämisen. Arvojen mukainen toiminta on Palmialle tärkeää; kohtaamme, kuuntelemme, palvelemme ja kehitymme.

Miksi Palmia panostaa auditointeihin ja omavalvontaan? 

Koulutuksen kautta opittua osaamista Palmissa seurataan säännöllisesti erilaisin auditointikeinoin ja esimerkiksi Mystery Shopping -menetelmän avulla. Menetelmässä tutkija esiintyy asiakkaana aidoissa tilanteissa sekä raportoi kokemuksensa ja havaintonsa kehitystyötä varten. Menetelmän kautta saadaan hyvin tietoa todellisista toimintatavoista kentällä.

”Auditointien ja omavalvonnan ohelle käytössämme on laatujärjestelmä ja teemme jatkuvasti erilaisia asiakas- ja henkilötyytyväisyystutkimusta sekä suunnattuja mittauksia eri kohteissa. Toiminnan laadun seuranta on säännöllistä ja monipuolista,” Jyrki Lahtinen täydentää.

Palmian turvallisuuspalvelujen toimintaohjeet on rakennettu alaa ohjaavaan lainsäädännön sekä viranomaismääritysten mukaisesti. Omavalvontaa, kohdekäyntejä ja tapahtumailmoituksia tehdään ohjeiden mukaisesti ja raportoidaan säännöllisesti. Turvallisuuspalveluihin liittyvät lupa- ja ilmoitusasiat hoidetaan Poliisihallitukselle lainsäädännön vaatimalla tavalla. Vartija- ja järjestyksenvalvojaluvat sekä luvat voimankäyttövälineisiin dokumentoidaan, jotta lupien voimassaolo ja niihin liittyvät mahdolliset uusinta- ja koulutustarpeet ovat ajan tasalla.

Mitä jos kuitenkin kohtaan epäasiallista toimintaa?

Turvallisuustyössä toimintatapojen tulee olla ainoastaan sellaisia, joille on laissa oikeutettu peruste. Joissain tilanteessa osallisille voi syntyä hyvin erilainen käsitys tapahtumien kulusta. Työtehtävissä noudatetaan aina lievimmän haitan periaatetta, eli ensisijaisesti vartija tai järjestyksenvalvoja toimii tilanteessa sovinnollisuutta edistäen neuvomalla, kehottamalla ja tarvittaessa käskemällä tai ääritapauksessa voimakeinoin. Mikäli voimakeinojen käyttämisen välttäminen on mahdotonta, voimaa pitää käyttää tilanteeseen sopivaksi mitoitettuna, turvallisesti ja ohjeiden mukaisesti. Tästä ohjeesta huolimatta tilanteet voidaan kuitenkin kokea epäasialliseksi. 

Ota yhteyttä turvallisuuspalvelusta vastaavaan yritykseen

Epäasiallisista toimintaa kohdatessa tai koettaessa on tärkeä tietää miten toimia.

  • Ota yhteyttä tilanteessa toimineeseen, turvallisuuspalvelusta vastaavaan yritykseen.
  • Yhteydenottoa ei kannata arastella, vaan kaikki epäasiallisuuteen vähänkin viittaavat tilanteet on erittäin tärkeä selvittää.
  • Tapahtuman selvitykseen osallistuvat ensisijaisesti vain osapuolet. Ulkopuolisilla ei ole selvittelyvaiheessa aktiivista roolia, mahdollisia viranomaispyyntöjä lukuun ottamatta.
  • Anna tarkat tiedot tapahtumista
  • Yhteydenoton jälkeen kaikkia osapuolia kuullaan.
  • Valmistaudu selvittämään mahdollisimman tarkasti tapahtumankulun. 


Palmian tapa toimia mahdollisten epäasiallisuuksien selvittämisessä

Palmian turvallisuuspalvelujen lähtökohtana on, että kaikki yhteydenotot käsitellään ja selvitetään asiallisesti. Ota rohkeasti yhteyttä. Kokonaiskuvan saamiseksi käymme osallisen ilmoittamien tarkkojen tietojen lisäksi läpi omat tapahtumailmoituksemme, raporttimme ja kaikki käytössämme olevat asiaan liittyvät tiedot. Tarvittaessa viranomainen tekee tapahtumista omat tutkintansa. Tämä tuo turvaa ja takaa lainmukaisen käsittelyn kaikille osapuolille.

” Me Palmiassa pidämme ehdottoman tärkeänä antaa meille palautta suoraan, jos joku kokee tilanteessa tulleensa väärin kohdelluksi. Asia pitää saada ensin tietoomme, jotta voimme sitä tutkia ja pystymme sen selvittämään. Toimimme alalla, jossa meiltä vaaditaan hyvää vastaanottokykyä ja ihmissuhdetaitoja. Tämä periaate on käytössä myös hankalien tilanteiden jälkiselvittelyssä.” toimialajohtaja Jyrki Lahtinen kertoo.

Kirjoittaja: Janne Lahti, Preeriapingviini Oy

Palmia on kumppaneilleen luotettava ja joustava yhteistyökumppani turvallisuuspalveluihin vartioinnista turvatekniikan ratkaisuihin. Tutustu turvallisuuspalveluihimme.

Heräsikö kysyttävää? Klikkaa alta ja jätä yhteystietosi, niin otamme sinuun yhteyttä. Saat suositukset kannattavimmista palveluratkaisuista, joita toimitilasi käyttäjät arvostavat. 

JULKAISTU: 09.03.2023

AIHEET: Artikkeli Vastuullisuus Turvallisuuspalvelut

Palmian artikkeli

Palmia Oy

Tutustu turvallisuusalan työpaikkoihin

Työntekijämme kertovat lisää

 

Jaa