MENU

Monessa mukana

Monessa mukana / Palmian ruokapalvelujen vastuulliset raaka-ainehankinnat

Palmian ruokapalvelujen vastuulliset raaka-ainehankinnat

Palmian hankintojen kategoriapäällikkö Sari Punta-Kurikkaa Palmian ruokapalveluista kertoo vastuullisista raaka-ainehankinnoista. Hän vastaa ruokapalvelujen elintarvikehankinnoista. 

 

Mitä tarkoittaa "vastuulliset raaka-aineet" ja mitkä ovat Palmian tavoitteet vastuullisten raaka-aineiden suhteen?

“Vastuulliset raaka-aineet ovat kestävällä tavalla tuotettuja raaka-aineita. Niiden tuotannossa on otettu huomioon ympäristöllinen, sosiaalinen ja taloudellinen kestävyys. Valtaosa ostamistamme raaka-aineista on suomalaista alkuperää, jolloin näiden vastuullisuus on helpompi todentaa”, kertoo kategoriapäällikkö Sari Punta-Kurikka.

“Tavoitteemme on jatkossa entistä tietoisemmin kiinnittää huomiota kaikkien valintojemme vastuullisuuteen. Tämä koskee myös niitä tuotteita, jotka tulevat kauempaa, jotka eivät ole vastuullisuussertifioituja tai joiden vastuullisuutta ei ole toimittaja enempää avannut. Haluamme tuntea valmistajien vastuullisuusteot ja -tavoitteet aina vain paremmin”.

Kuinka hankintojen vastuullisuutta seurataan? Ennen ensimmäistä sopimusta ja myös sopimuksen jatkuessa?

“Sopimustoimittajamme ja tärkeimmät  yhteistyökumppanimme ovat sitoutuneet kestävän kehityksen mukaisiin tavoitteisiin, kuten Palmia. Olemme jo toimittajavalinnassa ottaneet huomioon raaka-aineiden ja toiminnan vastuullisuuden. Palmian raaka-ainevalikoima taas on laajuudestaan huolimatta rajattu. Ostojen toteutumista arjessa ja vastuullisten hankintojen toteutumista seurataan säännöllisesti. Raportoimme myös asiakkaille näiden vastuullisuustavoitteiden toteutumista hankintojen osalta”, avaa Punta-Kurikka.

Palmian ruokapalvelut toimii eri kaupunkien ja kuntien kanssa. Onko näillä raaka-aineiden vastuullisuuden suhteen erilaisia tavoitteita, jotka Palmian täytyy toteuttaa?

“Asiakkailla on vastuullisuustavoitteita, joita tuemme muun muassa korvaamalla punaista lihaa muilla proteiininlähteillä ja tarjoamalla  erilaisia kasvisvaihtoehtoja. Käytämme Reilu kauppa ja luomu -sertifioituja raaka-aineita. Asiakkaiden vastuullisuustavoitteita tukevat myös lähellä tuotetut raaka-aineet sekä kestävästi pyydetty kala, Itämeren kala ja järvikala. Myös tuotantoeläinten hyvinvoinnille on asetettu vaatimuksia”.

Palmian ruokapalvelut toimii jo hyvin vastuullisesti hankinnoissaan - tarjoaako Palmia jo "enemmän" vastuullisuutta kuin tilaaja-asiakkaat vaativat?

“Kaikki Palmian vastuulliset raaka-ainevalinnat voidaan tarjota kaikille asiakkaillemme. Koska olemme valinneet pitää raaka-aineiden kotimaisuusasteen korkeana, on esimerkiksi käyttämämme liha aina suomalaista, toteaa Punta-Kurikka. Käyttämämme kala on aina sertifioitua tai muulla tavoin vastuullista alkuperää.

Kahvimme sertifikaatti kertoo siitä, että kahvin ostaja takaa viljelijälle korkeamman elintason, reilut työolot ja auttaa viljelijää siirtymään luomutuotantoon. Lisäksi tuetaan kahvinviljelyn jatkumista sukupolvelta toiselle. Kahvin osalta meillä on käytössä kolme eri sertifikaattia: Rainforest Alliance, luomu sekä Reilu kauppa. Joitain tuotteita, kuten esimerkiksi tofu, käytämme ainoastaan luomulaatuisena”.  

“Myös asiakkaamme arvostavat raaka-aineidemme korkeaa kotimaisuusastetta ja erottaudumme sillä eduksemme". 

Kuinka vastuullisten raaka-ainehankintojen tilanne on muuttunut esimerkiksi viimeisen viiden vuoden aikana ja mihin tilanne on menossa? Ovatko ne helpottuneet, vaikeutuneet, tai muuttuneet normaaliksi valtavirraksi?

”Jos jättää huomiotta koronapandemian tai kohonneiden kustannusten vaikutukset, voisi sanoa, että vastuulliset hankinnat ovat helpottuneet”, pohtii Punta-Kurikka. ”Vastuullisuus tunnistetaan merkittävänä arvona ja yritykset haluavat myös viestiä konkreettisesti vastuullisuusteoistaan ja -tavoitteistaanAvoin ja läpinäkyvä vastuullisuusviestintä helpottaa toimittajavalinnassa.

“Markkinoilla on yhä enemmän vastuullisia raaka-aineita ja uusia tuotteita kehitetään koko ajan. Tällaisten raaka-aineiden  saatavuus volyymissa on myös parantunut. Asiakkaalla on aito mahdollisuus vaikuttaa siihen, millaisia tuotteita markkinoille tuodaan. Taloudellisesti haastavat ajat voivat myös vauhdittaa entistä vastuullisempiin raaka-aineisiin siirtymistä. Toki on myös raaka-aineita, joita ei pystytä tarjoamaan niin paljon kuin asiakkaat toivoisivat, kuten esimerkiksi järvikala".

“Yleisesti ottaen vastuullisten raaka-aineiden kysyntä on suurta ja valmistajat haluavat siihen kysyntään vastata.

Ruokapalvelujen vastuullinen tuottaminen on yhteistyötä ja kumppanuutta sekä asiakkaan että raaka-aineiden tuottajien välillä. Kuinka Palmia toimii tässä välikädessä?

“Tunnemme hyvin asiakkaamme ja heidän toiveensa. Suurena mutta ketteränä toimijana pystymme vastaamaan asiakkaidemme tarpeisiin ja voimme auttaa heitä löytämään ratkaisuja, jotka sopivat heidän omiin vastuullisuustavoitteisiinsa. Valmistajiin meillä on toimivat ja välittömät suhteet ja voimme helposti lähestyä heitä erilaisilla asiakastoiveilla tai -tarpeilla. Uskon myös valmistajien arvostavan sitä, että sparrataan puolin ja toisin, innovoidaan uusia tuotteita ja raaka-aineita, kertoo Punta-Kurikka. 

“Tärkeää on hyvä yhteistyö kaikkien osapuolien välillä. Palmia haluaa ruokapalveluiden osalta edesauttaa vastuullisuuden lisääntymisessä asiakkaidemme ja muiden sidosryhmiemme arjessa". 

Lue myös uutinen: Palmia on mukana Suomi kasvaa vegestä -verkostossa

Heräsikö kysyttävää? Haluatko kuulla lisää palveluistamme? 

Klikkaa alta ja jätä yhteystietosi, niin otamme sinuun yhteyttä. Saat suositukset kannattavimmista palveluratkaisuista, joita toimitilasi käyttäjät arvostavat. 

JULKAISTU: 01.02.2023

AIHEET: Sosiaali- ja terveysala Vastuullisuus Ravintola- ja ruokapalvelut

Palmian artikkeli

Palmia Oy

Jaa