MENU

Monessa mukana

Monessa mukana / Tutkimus asiakaslähtöisen potilasruokailun merkityksestä

Tutkimus asiakaslähtöisen potilasruokailun merkityksestä

91 % tutkimukseen osallistuneista potilaista haluaa valinnanvapautta ruokaansa. Syksyn 2019 tutkimuksessa saimme tuloksia myös asiakaslähtöisyyden lisäämisen vaikutuksesta erityisruokavalioiden tarpeeseen sekä hoitohenkilöstön ja ruokapalveluhenkilöstön näkemyksistä potilasruokailun asiakaslähtöisyydestä. 

Me Palmiassa tutkimme syksyllä 2019 sairaalan ruokapalvelun vaikutusta kokonaisvaltaiseen potilaskokemukseen yhdessä palvelumuotoiluun erikoistuneen teknologiayrityksen Vincitin kanssa. Halusimme syventää tietämystämme potilasruokailusta osana asiakkaan palvelupolkua sairaalassa: potilasruokailun tarpeista, potilaiden ruokailukokemuksista ja ruokailuun liittyvien prosessien toteuttamisesta. Tavoitteenamme oli tutkia ja havainnoida toimintaympäristöä mahdollisimman laaja-alaisesti ja kokonaisvaltaisesti.

Benchmark Hollannista 
Tutkimusta tehtiin Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirissä, Etelä-Suomen alueella sekä benchmark-mielessä Erasmus-sairaalassa Rotterdamissa. Tutkittavina ryhminä olivat potilaat, hoitohenkilöstö sekä ruokapalvelujen henkilöstö ja toiminnot. Tutkimusaineistoa koottiin käyttäen useita eri menetelmiä, mm. kyselyjä, syvähaastatteluja, havainnointia, benchmarking- ja blueprinting-menetelmiä. 

91 % toivoo valinnanvapautta, 61 % valmiita maksamaan lisävalinnoista
Tutkimuksemme kyselyyn vastanneista potilasta 91 % toivoo valinnanvapautta potilasruokailuun. Valintamahdollisuutta toivotaan niin ruoan kuin annoskoon suhteen, huomioiden toki hoidolliset tarpeet. Samaisessa kyselyssä vastaajista 61 % on valmiita maksamaan ruokailujen lisävalinnoista ja -ostoista. 

Yksilöllinen makuaistimus ratkaisee positiivisen kokemuksen
Potilasruokakyselyssä havaitsimme lisäksi, että ruokailutapahtumassa suurimman positiivisen vaikutuksen potilaan ruokailukokemukseen tuo ruoan maistuvuus. Maistuvuus on hyvin yksilöllinen tekijä, kuten tiedämme. Yksilölliset toiveet ja tarpeet tulevat tulevaisuudessa varmasti ennestään korostumaan. Valinnanmahdollisuus auttaa meitä pääsemään lähemmäs yksilöllisiä tarpeitamme. 

Pilotilla eteenpäin
Tutkimus toi meille lisävarmuutta siitä, että olemme oikealla kehityksen polulla ja tarve potilasruokailun valinnanvapauden toteuttamiselle on todellinen.  

Seuraavaksi etenemme pilotoimaan potilasruokailun valinnanmahdollisuuksia Kanta-Hämeen Keskussairaalassa syksyn 2020 aikana. Tuloksia odotamme loppuvuodesta, ollaan kuulolla!

Valinnanvapauden ensiversio toteutuu buffetin muodossa synnytysosastolla Kanta-Hämeen keskussairaalassa. Lue lisää >

 

JULKAISTU: 16.09.2020

AIHEET: Sosiaali- ja terveysala Artikkeli Vastuullisuus Ravintola- ja ruokapalvelut

Palmian artikkeli

Palmia Oy

Kiinnostuitko aiheesta?

Lataa tästä tutkimustulokset!

Jaa