MENU

Monessa mukana

Monessa mukana / Sote-maakunnat tulevat - tuleeko hiki?

Sote-maakunnat tulevat - tuleeko hiki?

Mitäpä, jos jaettaisiin tehtävät ja soteammattilaiset rakentaisivat sotea, kunta-ammattilaiset kuntien jäljelle jäävien tehtävien järjestämistä ja tukipalveluammattilaiset valmistelisivat tukipalveluiden järjestämistä? Palmia on valmis sparraamaan ja tukemaan siivouksen, kiinteistöpalveluiden ja ruokapalveluiden ulkoistamisessa sotemaakunnissa ja uusissa kunnissa.


Koronapandemia on kurittanut ja kuormittanut terveydenhuoltohenkilöstöä. Kun pahimmasta selvitään, alkaa hallinnollinen jumppa sotemaakuntien rakentamiseksi ja niiden pitäisi käynnistyä 2023 alusta. Ennennäkemättömiä muutoksia tulee kaikkiin julkisiin palveluihin ja muutosjohtamisen työmäärä luonnollisesti vastaa muutoksen suuruutta.  

Tuleeko hiki – mistä tekijät?


Sotemaakuntien tai hyvinvointialueiden huomion keskipisteenä on luonnollisesti ihmisten sosiaali- ja terveydenhuoltoon sekä erikoissairaanhoitoon liittyvät palvelut. Kunnat pääsevät järjestämään ja sopeuttamaan organisaatiotaan järjestääkseen kunnille jäävät palvelut mahdollisimman tehokkaasti. Ruoka-, siivous- ja kiinteistönhoito pitää myös saada järjestymään.

Julkisen sektorin työntekijöiden ikärakenne on kallistumassa kohti eläkettä ja uusien tekijöiden löytämisessä on monella toimialalla vaikeuksia. Muutos vaatii myös johtajuutta ja johtajia – kivikovia oman substanssinsa ammattilaisia. Kun koronapandemia on venyttänyt soteammattilaisen jaksamista äärirajoille ja pitäisi lähteä rakentamaan uusia sotemaakuntia, voi tilanne jossain kohtaa olla ”mission impossible”.  


Luovuta osa tuskasta tukipalvelujen ammattilaisille


Entäpä, jos me kaikki keskittyisimme siihen, minkä osaamme parhaiten? Sotemaakuntien ydinosaaminen on sotessa, kuntien kouluissa ja päivähoidossa – Palmia osaa ruuan, siivouksen ja kiinteistöjen kunnossapidon.

Me Palmialla haluamme joka päivä tehdä asiakkaillemme suunmukaista ruokaa. Teemme päivittäin yli 53 000 ruoka-annosta, josta suuri osa sote-kohteissa. Pilotoimme jo asiakkaamme kanssa sairaalan potilasruoan valinnan mahdollisuutta, jotta jokainen asiakas voisi sairaalassakin saada mieluista ruokaa hoidon ja terveydentilan sen mahdollistaessa. Potilaalla on valinnanvapaus valita hoitopaikkansa -olisiko siitä lisäarvoa, jos sotemaakunnassanne asiakkaat voisivat valita myös ruokansa etukäteen vaikkapa sovelluksen avulla? Hyvä ruoka – parempi mieli – nopeampi toipuminen.

Kiinteistöjen ulkoalueiden ja sisätilojen kunnosta huolehtiessamme hyödynnämme moderneja digitaalisia huoltokirjajärjestelmiä ja kiinteistötekniikan etävalvomoita. Kiinteistöhoidon ammattilaisemme toimivat noin 800 kohteessa Etelä-Suomessa. Siivouspalvelumme puolestaan toimii lähes 100 sote-kiinteistössä. Kehitämme erityisesti ekologisia palveluja, robotiikkaa ja digitalisaation hyödyntämistä perinteisen siivoustyön tueksi, käytämme useissa kohteissa myös kemikaalitonta siivousta.

Ensimmäisenä Suomessa käyttöönottamamme toiminnanohjausjärjestelmä on uusi tapa johtaa siivousta, seurata työtä ja tarjota asiakkaalle reaaliaikaista tietoa tilojensa siisteyden ylläpidosta. Järjestelmä tuo tehokkuutta erityisesti suurten kiinteistöjen kokonaisuuksiin, joissa tilojen käyttö on vaihtelevaa ja asiakas kaipaa läpinäkyvyyttä töiden etenemisiin ja mahdollisiin vikatilanteisiin.


Yhdenvertaiset palvelut sotemaakunnan asiakkaille


Julkisen sektorin taloushaasteet eivät tule väistymään nopeasti tai helposti. Meillä on joka päivä enemmän palveluiden käyttäjiä kuin niiden maksajia. Siksipä meidän pitää olla entistä fiksumpia ja tehokkaampia palveluja tuottaessamme.

Se, että kunnalla tai sotemaakunnalla on järjestämisvastuu palveluista ei tarkoita sitä, että ne pitää tehdä itse. Soteuudistus on valtava mahdollisuus näkökulman muutokselle ja uusien toimintamallien käyttöönotolle. Jo nyt useampi sairaanhoitopiiri tai hyvinvointialue valmistelee tai on jo toteuttanut tukipalveluiden ulkoistamista. Palmian kokemusten mukaan tukipalveluiden ulkoistus mahdollistaa 10-30% säästöt itse tuotettuun palveluun verrattuna palvelun laadun kärsimättä.

Kun uudet sotemaakunnat aloittavat palvelunsa, yhtenä näkökulmana pitää olla asiakkaiden yhdenvertaiset palvelut. Muutoksen yhteydessä monet asiakkaat jäävät nykyisten palveluntuottajien - kuntien - kiinteistöihin ja tukipalveluiden piiriin. Yhtenä esimerkkinä on potilasruokailu: jos jokaisessa kohteessa ruoan tuottaa kunta ja nykyisessä keskussairaalassa sairaalan keittiö, on sitä vaikea johtaa kokonaisuutena ja asiakkaille yhdenvertaisesti. Jos tämä palvelu olisi tilattu yhdeltä palveluntuottajalta, voitaisiin määritellä ruokalistat sotemaakunnan tavoitteiden mukaisesti ja palvelu olisi asiakkaille yhdenvertainen.

Miten on, aletaanko hommiin? Me teemme osamme sinun ja asiakkaidesi hyväksi.

 

JULKAISTU: 21.04.2021

AIHEET: Opetusala Sosiaali- ja terveysala Ravintola- ja ruokapalvelut Siivouspalvelut

Palmian artikkeli

Palmia Oy

 

Avainlippu_palveluksessasi_tagi_valkoinen_pohja_1080x264_rgb

 

Jaa