MENU

Monessa mukana

Monessa mukana / Turvallisuusalan koulutuksiin rakennettiin win-win-malli

Turvallisuusalan koulutuksiin rakennettiin win-win-malli

Yhteistyö laajentaa Palmian järjestyksenvalvojille annettavaa perehdytystä niin määrällisesti kuin laadullisestikin.

Palmia turvallisuuspalvelut ja Stadin ammattiopiston turvallisuusalan opettajat ovat suunnitelleet yhteistyön, josta hyötyvät molemmat osapuolet. Yhteistyön vaikutuksista on syytä iloita:
- Oppilaitoksen edustajat ovat todenneet, että yhteistyömme tuloksena Palmialla on yksi alan parhaista perehdytyksistä, kohde-esihenkilö Tom Nordblad Palmian turvallisuuspalveluista sanoo.

- Perehdytys sekä toimeksiannon sisäinen koulutus on laaja ja monipuolinen. Päätimme lähteä rakentamaan yhteistyötä osittain nojaten tähän laajaan ja monipuoliseen perehdytykseen ja sisäiseen koulutukseen, lehtori ja tutkintovastaava Santeri Kauppi Stadin ammattiopistosta jatkaa.

Palmian turvallisuuspalveluissa, erityisesti metro- ja raitioliikenteen järjestyksenvalvonnassa, tunnistettiin tarve uudistaa rekrytoitavan henkilöstön koulutuspolkua. Alaa vaivaa työvoimapula ja lakisääteiset vaatimukset täyttävien työntekijöiden löytäminen on ollut jo pitkään todella haastavaa, joten Palmia on kouluttanut ison osan uusista työntekijöistä itse. Työntekijöillä tulee olla vaadittavat luvat, kuten vakituinen vartijakortti ja järjestyksenvalvojakortti, sekä voimankäyttövälinekoulutukset suoritettuna ennen työn aloittamista.

Koulutusmalli varmistaa työntekijän osaamisen

Koulutuspolun uudelleensuunnittelu tehtiin yhteistyössä Stadin ammattiopiston turvallisuusalan opettajien kanssa. Työnhakijan koulutuspolku alkaa siitä, kun hän hakee töihin Palmian turvallisuuspalveluihin. Jos työntekijällä ei vielä ole toimeksiantoon vaadittavia lupia, hän pääsee mukaan Palmian ja Stadin ammattiopiston ryhmään. Koulutusyhteistyön ideana on se, että Stadin AO toimii koulutuksen järjestäjänä ja kouluttaa Palmian työntekijöille toimeksiannon lakisääteiset vartijan ja järjestyksenvalvojan koulutukset. Teoriajakson jälkeen työntekijöille laaditaan oppisopimus. Oppisopimuksen sisältö ja laajuus vaihtelevat työntekijän osaamisen mukaisesti.

- Esimerkiksi syksyllä 2023 aloittanut ryhmä aloitti oppisopimusjakson sekä toimeksiantokohtaisen perehdytyksen loppuvuoteen mennessä. Perehdytyksen ja toimeksiannon laajuus on huomioitu omana tutkinnon osanaan. Perehdytyksen suoritettuaan työntekijät saavat Stadin AO:lta todistuksen suoritetusta tai suoritetuista tutkinnon osista – tämä on ikään kuin tunnustus siitä, että henkilön osaaminen on huomioitu ja todennettu, Kauppi selvittää.

Esimerkillistä työelämäyhteistyötä

Palmia_Finnoo-17_TomNordblad_1024x768px_150res

- Oppisopimuksen aikana opiskelija on Palmialla töissä ja oppii tarvittavat asiat työtehtäviä tekemällä, jonka jälkeen opiskelija todentaa osaamisensa oppilaitokselle annettavilla näytöillä. Varsinainen työsuhde Palmian kanssa tulee voimaan, kun tarvittavat luvat on hankittu, Tom Nordblad Palmiasta kertoo.

- Tämä on täydellinen esimerkki ammatillisen koulutuksen reformista sekä työelämässä oppimisesta. Nykyään osaamisen näytöt pyritään antamaan myös aidoissa työpaikoissa ja aidoissa työtilanteissa. Tämä on selkeä muutos aikaisempaan, Kauppi Stadin AO:lta korostaa.

- Tässä toimeksiannossa työskentely edellyttää laajempaa osaamista kuin perinteiset vartiointi- tai järjestyksenvalvontatehtävät. Oppisopimuskoulutus laajentaa työntekijöiden osaamista, joka puolestaan tuo valtavaa lisäarvoa työnantajalle ja työntekijälle itselleen. Osa työntekijöistä suorittaa turvallisuusalan perustutkintoa tai siihen kuuluvia tutkinnon osia ja osa puolestaan turvallisuusalan ammattitutkintoa tai siihen kuuluvia tutkinnon osia.

Samaan malliin suunnitellaan Palmiassa myös metro- ja raitioliikenteen kesätöihin ja -sijaisuuksiin rekrytoitavien henkilöiden koulutus. 

Uusi perustutkinnon tutkinnon osa laajentaa Palmian perehdytystä

Stadin ammattiopiston kanssa tehtävä yhteistyö jatkuu projektissa, jossa on suunniteltu turvallisuusalan perustutkinnon tutkinnon osa julkisen liikenteen turvallisuusvalvontaan.

- Kaikki uudet työntekijät, joilla ei ole ammatillista tutkintoa taustalla, tekevät osatutkinnon perehdytyksen laajentamismielessä. Osatutkinto tehdään siis meidän normaalin perehdytyksen lisäksi. Tämä tarkoittaa käytännössä Julkisen liikenteen turvallisuusvalvonta -tutkinnon osan suorittamista. Tutkinnon osa on yhteistyössä Palmian ja toisen turvallisuusalan yrityksen esihenkilöstön sekä Stadin ammattiopiston opettajien kanssa suunniteltu, Nordblad kertoo erityisestä yhteistyöstä.

Palmialta kehitystyön promoottoreina ovat toimineet julkisen liikenteen järjestyksenvalvonnasta vastaava palveluesihenkilö Olli Ahonen ja Nordblad.

- Turvallisuusalan perustutkinnossa on mahdollisuus laatia tutkinnon osia paikallisten työelämävaatimusten tarpeisiin. Julkisen liikenteen turvallisuusvalvonta painottuu erittäin vahvasti pääkaupunkiseudulle. Länsimetron ja Raidejokerin rakentamisen ja aloituksen myötä totesimme yhteistyössä, että tällaiselle tutkinnon osalle on selkeää työelämän tarvetta, Kauppi taustoittaa.

Tutkinnon osa on suunnattu julkisen liikenteen turvallisuuden valvonnan parissa toimiville tai sen pariin haluaville alan työntekijöille. Tehtäviä on tarjolla erityisen paljon pääkaupunkiseudulla, mutta jonkin verran myös muualla Suomessa junien kaukoliikenteen parissa, muiden alan työnantajien toimeksiannoissa.

Haluatko kuulla lisää kannattavimmista palveluratkaisuistamme?

Klikkaa alta ja varaa aika asiantuntijallemme:

Varaa etätapaaminen Juuson kanssa

 

JULKAISTU: 11.12.2023

AIHEET: Julkinen liikenne Artikkeli Vastuullisuus Turvallisuuspalvelut

Palmian artikkeli

Palmia Oy

Ehdokkuus työelämäpalkinto-sarjassa 

Koulutuksen kehittämisyhteistyö poiki Palmian kohde-esihenkilö Tom Nordbladille ehdokkuuden Stadin AO:n myöntämän työelämäpalkinnon saajaksi. Stadin ammattiopisto palkitsee vuosittain työelämävaikuttajia useassa eri sarjassa.

Jaa