MENU

Monessa mukana

Monessa mukana / Voutilakeskuksessa huolehditaan yhdessä senioreiden hyvinvoinnista

Voutilakeskuksessa huolehditaan yhdessä senioreiden hyvinvoinnista

Voutilakeskuksen palvelutalo tarjoaa hoivaa sekä hyvinvoinnin ja harrastamisen palveluita noin 200 seniorille Hämeenlinnan seudulla. Kiinteistöpalveluiden tuottajalta vaaditaan timanttista ammattitaitoa ja sähäkkää reagointia nopeasti muuttuviin tilanteisiin.

"Asiakkainamme Voutilakeskuksessa ovat tehostetun palveluasumisen lyhyt- ja pitkäaikaisasiakkaat. Lisäksi talossa käy alueen ikäihmisiä harrastuspiireissä ja liikkumassa", esittelee palvelusuunnittelija Tuuli Vuolahti Ikäihmisten palveluista Hämeenlinnan kaupungilta.


Linnan tilapalvelut vuokraa Voutilakeskuksen kiinteistön tilat palvelukeskuksen käyttöön. Palmia on yhteistyökumppanina hoitanut jo vuosien ajan kiinteistö-, ruoka- ja siivouspalveluita. Sen lisäksi Palmia hoitaa kohteessa erilaisia käyttäjäpalveluita, kuten roskien ja pyykkien kuljetusta.

Yhteistyö vaatii kiinteistöpalveluiden tuottajalta nopeaa reagointia 24/7.

"Monipalvelutoiminnassa vuorovaikutus ja viestintä korostuvat kaikkien osapuolten kesken. Yhteistyökumppaneidemme on oltava asiantuntijoita omalla alueellaan", Vuolahti painottaa.

Yhteisiä palavereita pidetään muutaman kerran vuodessa Hämeenlinnan kaupungin, Linnan tilapalveluiden ja Palmian edustajien kesken.

"Aina kun on jotain isompia muutoksia, olemme heti yhteydessä toisiimme", palveluesimies Ari Sulander sanoo. Sekä hän että kiinteistöhoidon palveluohjaaja Aleksi Nurmi ovat molemmat työskennelleet kohteessa yli neljän vuoden ajan. 

Tarkat ohjeistukset takaavat asukkaiden turvallisuuden

Haasteita kiinteistöpalvelujen tuotannolle tuo palvelukeskuksen ympärivuorokautinen toiminta.

"Olemme vaativa asiakas monesta syystä. Muistisairaita asiakkaita on paljon, mikä asettaa omia haasteita muun muassa korjaustoiminnalle. Jos jotain hajoaa, on se täällä pian asiakas- ja työturvallisuusriski. Pienemmästä vahingosta voi aiheutua nopeasti suurempi. Pyrimme ennakoimaan tilanteita ja tiedottamaan havainnoista mahdollisimman pian puolin ja toisin", Vuolahti kuvailee.

Muistisairaiden asukkaiden turvallisuuden takaamiseksi esimerkiksi ovet on pidettävä tarkasti suljettuina eikä työkaluja voi jättää esille vartioimatta. Korjaustoimenpiteet täytyy suunnitella niin, että asukkaat ohjataan tarvittaessa toisiin tiloihin. Kaikessa toiminnassa on huomioitava myös asiakkaiden liikuntarajoitteet – monet heistä liikkuvat apuvälineiden ja rollaattoreiden kanssa.

Palvelukeskuksen tiloissa on monenlaista toimintaa, kuten parturi, hieroja ja uimahalli, joten eri huolto- ja korjaustoimenpiteiden vaikutuksista on tärkeä myös keskustella etukäteen eri osapuolten kesken.

"Olemme paljon hioneet yhteistoimintaamme kaikkien osapuolien kanssa ja menneet siinä eteenpäin", Sulander toteaa.

Siivouksessa tärkeitä huomioitavia asioita ovat ohjeistukset poikkeustilanteita, kuten epidemioiden varalta. Sairaanhoitopiiri antaa ohjeistusta muun muassa influenssan ja vatsatautien ehkäisemiseksi, ja Palmian ammattilaiset vastaavat siitä, että ne toteutetaan mahdollisimman tehokkaasti käytännössä.

"Siivouksen osalta pidämme laatukävelyitä pari kertaa vuodessa", Vuolahti sanoo.

 Aurinkovoima lämmittää käyttövettä

Voutilakeskuksen kiinteistö on kaukolämmön piirissä. Vuosi sitten katolle asennettiin Elenian toimittamia aurinkokeräimiä, joilla lämmitetään käyttövettä ja uima-altaan vettä. Palmia (aiempi Tekme) oli mukana rakentamassa kiinnitystekniikkaa laitteita varten.  

Kiinteistöpäivystys tarkkailee valvomossa tekniikan toimivuutta iltaisin ja viikonloppuisin.

"Tarkkailtavaa automaatiota on täällä paljon. Myös ovien sähkölukkojen toimintaa on seurattava jatkuvasti", Nurmi tuo esiin.  

Paljon erityistarpeita ruoan suhteen                        

Ruokapalveluissa keittiö palvelee Voutilakeskuksen asukkaita ja muita asiakkaita viikon jokaisena päivänä. Työntekijöitä Palmian tuottamissa ruokapalveluissa on seitsemän.

"Asukkaille osastoilla tarjotaan viisi ateriaa päivässä, ja ruokasalissa käy päivätoimintaan osallistuvia ja muita ulkopuolisia ruokailijoita päivittäin", aluepäällikkö Henna Nuorteva esittelee. Keittiö toimittaa ruokaa myös Keinukamarin palvelutaloon ja muutamaan muuhun kohteeseen Hämeenlinnassa. Valmistettavalle ruoalle on tiukat vaatimukset, sillä noin puolet asukkaista noudattaa erityisruokavalioita.

"Ikääntyneillä on suuri aliravitsemusriski, mikä on yhteinen huolenaiheemme ruokapalveluiden kanssa. Päivitämme jatkuvasti tietoa asiakkaistamme, sillä tilanne muuttuu koko ajan", Vuolahti huomioi. Myös ruoan rakennetta muunnellaan senioreiden tarpeisiin sopiviksi. Melkein kaikilla asiakkailla on yksilöllisiä tarpeita ruuan tiheyden ja rakenteen suhteen.

"Ruoan on oltava esimerkiksi nestemäistä, karkeaa tai sileää, sosetta tai pehmeää", ruokapalveluvastaava Kaisa Muuronen kertoo.

"Laatu ja ruoan ulkonäkö ovat tärkeäitä nestemäisissäkin ruuissa. Monelle ruokailu on päivän kohokohta", Vuolahti toteaa.

Ruokalistassa huomioidaan satokaudet, juhlapyhät ja teemapäivät. Perinneruoat ovat tärkeitä senioreille. Keittiössä myös leivotaan erityistuotteita, kuten hiivattomia pullia.

"Meillä on kuuden viikon kiertävä lista, jossa on mukana myös asiakkaiden toiveruokia", Nuorteva sanoo.

"Tykkään kovasti työstäni täällä. Työporukka on mukavaa ja päivät ovat hyvin erilaisia", Muuronen hymyilee.

  

Voutilakeskuksen palvelutalo

  • Vuonna 2006 valmistunut Voutilakeskus tarjoaa hämeenlinnalaisille vanhuksille lyhyt- ja pitkäaikaishoivaa sekä päivätoimintaa.
  • Kahdessa hoivayksikössä, Impivaarassa ja Uppsalankaaressa, on yhteensä 104 asukas- ja asiakaspaikkaa.
  • Lisäksi palvelukeskuksen päivätoiminnan piirissä on 90 asiakasta.
  • Kiinteistön alueella on myös kaksi päiväkotia.
  • Toiminta on asiakkaan omia voimavaroja arvostavaa, kuntouttavaa ja sosiaalista kanssakäymistä edistävää ja tukee ikääntyneen kotona selviytymistä.
  • Palmia hoitaa siivous-, kiinteistö- ja ruokapalveluita palvelutalossa. Lisäksi Palmia vastaa erilaisista vaihtuvista käyttäjäpalveluista.
  • Palmian vakituista henkilöstöä työskentelee kohteensa yhteensä noin kymmenen.

  

 

JULKAISTU: 25.03.2019

AIHEET: Case Ravintola- ja ruokapalvelut Kiinteistöpalvelut Siivouspalvelut

KIRJOITTAJA

Palmia Oy
Palmian artikkelit

Jaa