MENU

Monessa mukana

Monessa mukana / Terveyttä ja hyvinvointia yläpölyjen siivouksella

Terveyttä ja hyvinvointia yläpölyjen siivouksella

Sisäilman laatu on työympäristöissä tärkeä tekijä työhyvinvoinnin ja viihtyisyyden kannalta. Yläpölyjen merkitys korostuu niissä tiloissa, joissa vietämme paljon aikaa. Kohonnut pölyhiukkasten määrä sisäilmassa saattaa aiheuttaa allergisia oireita ja on siten terveyttä haittaava tekijä. Lisäksi pölykertymät sähkölaitteiden läheisyydessä ovat paloturvallisuusriski.

Yläpölypinnat sijaitsevat noin 180-220 cm:n korkeudelta ylöspäin

Yläpölyä kerääviä pintoja ovat mm. kaappien päälliset, kattovalaisimet, putkien päälliset, ikkunoiden yläkarmit, verhotangot sekä taulujen päälliset. Tyypillisin aiheuttaja on ennen kaikkea huoneen yleinen pölyisyys, ja sen syntymistä voi ehkäistä parhaiten panostamalla säännölliseen ja laadukkaaseen ylläpitosiivoukseen. Lisäksi yläpölyjen syntymiseen vaikuttavat mm. ihmiset ja eläimet, paperit, tekstiilit sekä katu- ja siitepöly.

Yläpölyjen poisto kannattaa suunnitella tilan mukaan ja asiantuntijan avustuksella

Mitä korkeammalle mennään, sitä harvemmin yläpölyjä tarvitsee poistaa. Normaalin huonekorkeuden kohteissa yläpölyjen poisto on suositeltavaa kerran kuukaudessa, korkeammissa tiloissa 1-2 kertaa vuodessa. Mitä enemmän yläpölyjä on, sitä enemmän ylläpitosiivousta puolestaan tarvitaan, mikä nostaa siivouksesta syntyviä kustannuksia. Säännöllinen yläpölyjen poisto on investointi terveyteen.

Yläpölyjen poisto

  • suoritetaan esimerkiksi imurin tai kalustemopin avulla.
  • korkeissa kohteissa käytämme uusinta teollisuuden puhdistusteknologiaa, hiilikuituputkiin perustuvaa imurointijärjestelmää.  Menetelmä mahdollistaa yläpölyjen poiston nopeasti ja tehokkaasti jopa 16 metrin korkeudesta ilman henkilönostinta. Menetelmä on turvallinen ja kustannustehokas.
  • yksi imurointijärjestelmän ominaisuus on kamera, jolla seurataan reaaliaikaisesti pölyjen poistoa maasta käsin. Kameran tallennetta hyödynnetään lopputuloksen tarkastuksessa yhdessä asiakkaan kanssa, mikä takaa menetelmän luotettavuuden kohteesta riippumatta.

 

Elina Tarkkonen
avainasiakaspäällikkö, toimitilapalvelut

JULKAISTU: 14.05.2018

AIHEET: Artikkeli Siivouspalvelut

KIRJOITTAJA

Elina Tarkkonen, Palmia Oy

Jaa