MENU

Monessa mukana

Monessa mukana / Siivoustyö digitalisoituu: Siivooja-mobiili muistuttaa ja opastaa

Siivoustyö digitalisoituu: Siivooja-mobiili muistuttaa ja opastaa

Palmia on ottanut ensimmäisenä käyttöön Siivooja-mobiilin siivoustyön helpottamiseksi. Mobiilisovellus sujuvoittaa toimitilahuoltajan työtä, ja sitä kehitetään edelleen käytännön tarpeiden mukana.

Katso videomme Siivooja-mobiilisovelluksesta tästä

Tallinnalainen toimitilahuoltaja Anzelika Vabuolis on tehnyt töitä Suomessa kahdeksan vuotta, joista seitsemän on kulunut Palmialla.

Vabuolis on käyttänyt siivousvaunuun kiinnitettyä Palmian kehittämää Siivooja-mobiilisovellusta päivittäin helmikuusta lähtien ensimmäisenä toimitilahuoltajana Palmialla.

”Siivooja-sovellus on toiminut todella hyvin. Se auttaa minua muistamaan varsinkin harvemmin toistuvat työt. Näin kaikki työt tulevat varmasti tehdyksi. Ja kun jokin tietty toimisto on hoidettu, on mukava kuitata tehty työ tablettiin”, jatkaa Vabuolis.

Siivooja-mobiilisovellus on siis käytännössä tabletti, josta Anzelika Vabuolis näkee oman siivouskohteensa, Helsingin Duetto Business Parkin, pohjakuvan. Klikatessaan eri tiloja hän näkee työtehtävävalikon, joka kertoo, mitä kaikkia töitä tiloissa pitää tehdä. Eri värit puolestaan osoittavat, kuinka monta kertaa viikossa tiettyjä töitä tehdään.

Siivooja-mobiilisovelluksen käyttöönotto oli helppoa ja sujui yhdessä päivässä.

Digitalisaatio edistyy siivousalalla

Se, että mobiilisovellus on hieman hidastellut toimitalon nollakerroksessa, missä yhteys muutenkin tökkii, ei ole suuremmin häirinnyt Vabuolisia. Hän pitää tärkeämpänä sitä, että hänen työnsä kehittyy.

Vabuoliksen lähin esimies Seija Ylimmäinen kertoo, että Siivooja-mobiilisovelluksen käyttöä laajennetaan huhtikuussa toiseen asiakaskohteeseen sekä Duetto Business Parkin muille toimitilahuoltajille.

”Toivoisin, että sovelluksen toiseksi kieleksi saataisiin englanti, sillä työntekijäkuntamme on todella monikansallista ja -kielistä, eikä suomi suju kaikilta niin hyvin.”

Siivooja-mobiilisovellusta hyödynnetään jatkossa nykyistä enemmän, kun se saadaan liitetyksi rajapintojen kautta työnjohdon, työaikajärjestelmän, palkanlaskun ja asiakkaidenkin käyttöön. Myös siivouskohteisiin liittyvän datan syöttäminen sovellukseen ottaa aikansa.

”Siivooja-sovellukseen saattaisi olla hyvä liittää myös viestipalvelu, jotta toimitilahuoltajille voitaisiin lähettää nopeita viestejä vaikkapa siitä, että jossain on kaatunut mehua lattialle”, jatkaa Ylimmäinen.

Hän pitää varsin positiivisena asiana sitä, että digitalisaatio etenee siivousalallakin. "Joskus aikaisemmin meillä oli moppi ja ämpäri – ja nyt olemme jo mobiilisovelluksessa", hän naurahtaa.

Siivooja-mobiili muistuttaa ja opastaa

Siivooja-mobiilin kehittämistyöhön osallistunut Palmian toimialapäällikkö Susanna Immonen sanoo, että Siivooja-mobiili lähti liikkeelle oikeastaan siitä ajatuksesta, että asiakaskohteen pohjakuvista haluttiin reaaliaikaisia, jotta ne ohjaisivat työntekijöitä entistä paremmin kohteissa.

Siivoojamobiilin ”isä” on ICT-kehitysjohtaja Riku Moisio, jonka ajatuksesta kehitystyö lähti liikkeelle.

”Useissa siivouskohteissa on harvemmin tehtäviä töitä, kuten yläpölyjen poistamista toimistohuoneista. Nyt Siivooja-mobiili muistuttaa kyseisistä tehtävästä ja samalla näyttää, mistä tilasta pölyt pitäisi poistaa.”

Ajantasainen pohjakuva auttaa myös siivoojaa hahmottamaan, mitkä työt ja tilat on minäkin päivänä hoidettavana.

Siivooja-mobiili on vielä kehitystyön alla.

”Kun sovellukseen saada lisätyksi asiakasrajapinta, voi asiakas seurata, kuinka omien tilojen siivous edistyy. Hän saa myös halutessaan raportin tehdyistä töistä, mahdollisista poikkeamista ja harvemmin tehtävistä töistä. Sähköistä raportointia voidaan myös jatkossa kehittää asiakkaiden kanssa”, lisää Immonen.

 

JULKAISTU: 26.03.2019

AIHEET: Artikkeli Siivouspalvelut

KIRJOITTAJA

Palmia Oy
Palmian artikkelit

Jaa