MENU

Monessa mukana

Monessa mukana / Lumikuormien valvonta on ilmastoteko

Lumikuormien valvonta on ilmastoteko

Lumenvastaanotto siirtyi Helsingissä viime talvena digiaikaan. Nyt lumikuormien kokoa, koostumusta ja alkuperää valvotaan entistä tarkemmin. Palvelun kaupungille tarjoaa Palmia, jolle lumenvastaanotto on uusi aluevaltaus.

Katso video tästä

Tarkemmalla kuormien ohjauksella ja seurannalla pääkaupunki haluaa vastata ilmastohaasteeseen ja vähentää maahan ja ilmaan joutuvien päästöjen määrää, mutta yhtä lailla seurannalla pyritään hallitsemaan turvallisuusriskejä.


”Nyt näemme suoraan järjestelmästä kuka mitäkin vastaanottopaikoille tuo, missä liikutaan ja minkä kokoisia lumikuormat ovat. Turhiin ajoihin ja vajaisiin lasteihin puuttumalla vaikutamme polttoainekulutukseen ja sitä kautta päästöihin”, Staran tuotantopäällikkö Tero Koppinen kuvailee.

Palmia valikoitui Staran yhteistyökumppaniksi julkisen tarjouskilpailun kautta. Ratkaisu räätälöitiin kaupungin tarpeisiin, mutta se on helposti sovellettavissa eri puolille Suomea ja myös muunlaisten kuormien vastaanottamiseen.

”Palmian vahvuus palveluntarjoajana on monipuolisuus. Pitkäaikaisten yhteistyökumppaneittemme kautta pystyimme rakentamaan kattavan kokonaisratkaisun. Palvelu perustuu digitaalisuuteen, kaikki toimii sähköisesti lastien kirjauksesta laskutukseen. Paperia ei juuri enää käytetä”, Palmian palo- ja turvatekniikan toimialapäällikkö Niila Ivari kertoo.

Kuluneena talvena lunta tuli välillä niin paljon, että vastaanottopaikkoja piti sulkea hetkellisesti esimerkiksi huollon ajaksi. Palmia toi reaaliaikaiset aukioloajat ja -paikat verkkopalvelun etusivulle.

”Lisäksi olemme pystyneet reagoimaan nopeasti esimerkiksi valvontalaitteiden rikkoutumisiin tai muihin toimintaa haittaaviin tekijöihin. Kolmesti olemme joutuneet poistamaan palvelun käyttäjältä liikennöintiluvan, kun nämä ovat tuoneet alueelle sinne kuulumatonta materiaalia”, Koppinen listaa.

Työturvallisuuden parantaja

Kuljetusyrityksen pitää olla rekisteröitynyt järjestelmään ennen vastaanottopisteelle ajamista. Myös laskutuksen ja ajoneuvojen tiedot on jo syötetty järjestelmään. Asiakas voi itse määritellä, kenelle lasku Palmian järjestelmästä lähetetään.

Vastaanottopaikassa on skannaava kamera, joka tunnistaa ajoneuvon rekisterikilvistä sen lähestyessä lumenvastaanottopaikkaa. Hyväksytty tunnistus avaa puomit ja pääsyn alueelle – tieto kulusta siirtyy suoraan laskutusjärjestelmään. Tolpissa on myös yhteystiedot Palmian hälytyskeskukseen, jos kuljettajalla tulee ongelmia portin kanssa.

Ajoneuvot kuvataan aina alueelle saavuttaessa ja poistuttaessa. Myös kuorman sisältöä kuvataan väärinkäytösten estämiseksi. Lisäksi videovalvonnasta on hyötyä esimerkiksi mahdollisten vahinkojen selvittelyssä.

Järjestelmä myös huomaa, jos jokin kuljetusautoista on jymähtänyt pitkäksi aikaa paikoilleen. Tarpeen vaatiessa 24/7 lumenvastaanottopaikkoja seuraavasta Palmian hälytyskeskuksesta lähetetään vartijat paikalle tarkistamaan, ettei kuljettajalle ole sattunut mitään.

Tekniikan uudelle palvelulle tarjoaa Turvakolmio Group.

”Järjestelmä soveltuu erittäin hyvin muihinkin käyttötarkoituksiin, kuten esimerkiksi jätemaan siirtoihin. Järjestelmä ei ota kantaa siihen, mitä lavalla kuljetetaan”, Turvakolmion liiketoimintajohtaja Pasi Tikkanen pohtii. Hän luonnehtii kulunutta talvea opettavaiseksi.

”Se osoitti, että järjestelmä pystyy vastaanottamaan tuhansia kuormia päivässä.”

Luminen tulikoe

Palvelu käynnistyi joulukuussa, jolloin ensimmäiset lumikuormat tuotiin vastaanottoasemille. Tammikuu olikin sitten järjestelmälle varsinainen tulikoe, ja sama meno jatkui helmikuussa.

Helsingin lumenvastaanottopaikoille tuotiin parhaimmillaan jopa 8000 lumikuormaa päivässä. Helmikuussa lumenjättöpaikoilla oli otettu vastaan jo 100 000 lumikuormaa. Määrä on enemmän kuin koko viime vuonna yhteensä.

Toistaiseksi palvelun täysimittaista hyödyntämistä on jarruttanut asianmukaisten välineiden – älypuhelimien, tablettien jne. – puuttuminen liikennöitsijöiltä. Ivari kuitenkin uskoo tilanteen korjautuvan ajan oloon.

”Tilanne on vähän sama kuin kieltäytyisi hyödyntämästä nettipankin ilmaisia palveluita ja haluaisi välttämättä käydä pankissa maksamassa laskunsa siitä huolimatta, että se tulisi kalliimmaksi. Me emme tietenkään voi pakottaa ketään käyttämään palvelua digitaalisesti, mutta suosittelemme sitä lämpimästi”, Ivari toteaa.

 

 

JULKAISTU: 18.03.2019

AIHEET: Case Vastuullisuus Kiinteistöpalvelut

Palmian artikkeli

Palmia Oy

Jaa