MENU

Monessa mukana

Monessa mukana / Koulutusinnovaatio uudistaa siivousalan koulutuksen toteutustapaa

Koulutusinnovaatio uudistaa siivousalan koulutuksen toteutustapaa

Käynnistimme Palmiassa keväällä 2022 uudella tavalla toteutetun, työn ohessa suoritettavan ammattitutkintoon johtavan koulutuksen toimitilapalveluissa työskentelevälle henkilökunnallemme. Ensimmäinen englanninkielinen pilottikoulutus on loppusuoralla.

Halusimme nopeuttaa ja parantaa monikulttuurisen työntekijäjoukon ammatillisen osaamisen kehitystä. Vanhat ratkaisut olivat kankeita työn ohessa suoritettavalle tutkinnolle ja siksi uudistimme vakiintuneita koulutuksen toteutustapoja nykymaailmaan paremmin sopiviksi. Tavoitteemme oli huomioida kansainvälisen työntekijäjoukon tarpeet entistä paremmin, niinpä rakensimme koulutuksen heidän oppimistaan paremmin tukevaksi.

Ammatillinen tutkinto nopeasti

Koulutuksen tiivistetyllä läpimenolla on huikea merkitys sekä meille yrityksenä, asiakkaillemme että työntekijöillemme. Haimme mallia Ruotsista aikataulullisesti joustavaan, normaalia ammattikoulutusta lyhyempään ja samanaikaisen työnteon mahdollistavaan koulutukseen. Teoria-aineistot ja kokonaisuus muokattiin Palmian tiimin toimesta Suomeen sopivaksi, lainsäädäntömme ja paikalliset ohjeistukset huomioiden.

Pääosa tutkinnosta suoritetaan joustavasti verkossa, ja täydennetään lähiopintopäivillä. Käytännönläheinen oppiminen tapahtuu ketterästi pääosin työpaikalla päivittäisissä työtehtävissä, ja työpaikkaohjaajilla on oppimisessa tärkeä rooli. Lisäksi opiskelija osallistuu ohjattuun lähi- ja verkko-opetukseen, sekä verkossa tapahtuvaan itseopiskeluun. 

Koulutusyhteistyötä Keudan kanssa

Puhtaus- ja kiinteistöalan ammattitutkintoon (toimitilahuoltaja) tarvittava työssä oppimisen ohjaus ja osaamisen näytöt järjestetään yhteistyössä Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keudan kanssa oppisopimuskoulutuksena. Näytöt annetaan sujuvasti opiskelijan omien työtehtävien yhteydessä ja arvioinnin tekevät yhteistyössä Keudan ja Palmian edustajat. 

Työpaikalla tapahtuvan koulutuksen käytännön suunnittelusta, ohjauksesta ja toteutuksesta vastaavat Palmian toimitilapalvelujen palvelupäällikkö Branimir Petkov ja projektisuunnittelija Katja Ahtiala. He toimivat myös kouluttajina. 

”Olemme iloisia ja kiitollisia työnantajalle siitä, että olemme yhdessä päässeet kehittämään työtämme ja jakamaan osaamistamme koulutuksen kautta. Tarvitsemme ammattitaitoista työvoimaa ja tämä on hieno mahdollisuus työntekijöillemme. Työtä on tehty paljon yhdessä projektin käynnistäjän, kehityspäällikkö Mari Ahlgrenin sekä Palmian koko organisaation taustatuella,” Petkov ja Ahtiala sanovat. 

Opetusaineiston muokkaaminen, käytännön työhön nivoutuvan opetuksen suunnittelu ja yhdessä oppiminen on ollut kehittävää myös kouluttajille. Pilottikoulutuksen ensimmäiset opiskelijat ja kouluttajat ovat olleet innostuneita opintojen käynnistymisestä asti.

Palmia_koulutus_Isotkuvat0042 (1)

Toimitilahuoltaja Anne Kaski on työskennellyt Palmiassa kunnioitettavat 21 vuotta.
Kuva: Juha Lindvall, Preeriapingviini Oy

Toimitilahuoltaja Anne Kaski kertoo koulutuksen olevan erittäin tarpeellinen ja mielenkiintoinen: ”Koulutuksessa saan vertaistukea, näen miten muut alalla työskentelevät tekevät asioita eri tavalla”. Koulutus saa päätöksensä marraskuun lopulla, kun Anne osallistuu tutkintoon kuuluviin näyttöihin. 

Tutkinto tuo eri kielisille työntekijöille turvallisuutta ja auttaa kotoutumaan

Englanninkielisen pilottikoulutuksen opiskelijavalinnassa huomioitiin hakijoiden motivaatio, kielitaito, riittävät digitaidot sekä ensimmäisen ammatillisen tutkinnon tarve. Koulutuksen alussa opiskelijat opiskelevat itsenäisesti teoriamateriaalin avulla, jonka jälkeen osaamista syvennetään käytännönläheisissä opetusjaksoissa osittain lähiopetuksena ja osittain verkossa. 

Mallin onnistumisesta kertoo se, että ymmärrys omasta työstä on lisännyt motivaatiota ja tuottanut ahaa-elämyksiä kaikille osallistujille. Tämä näkyy myös työtehtävistä koostuvissa näytöissä, joista opiskelijat ovat saaneet erinomaista palautetta. 

Jokaiselle opiskelijalle luodaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma eli HOKS. Opintopolkua suunnitellessa henkilön aikaisempi osaaminen tunnistetaan ja tunnustetaan oppilaitoksen prosessien mukaisesti. Palmia on varmistanut laadukkaan työpaikkaohjaamisen ja hyvän yhteistyön Keudan opettajien kanssa. Koulutuksen kautta tärkeät asiat, kuten työlainsäädäntö, vastuullisuus, ympäristöasiat ja työturvallisuuteen liittyvät asiat avautuvat paremmin ja saavat syvemmän merkityksen työkäytännöissä. Erilaiset työpisteet tarjoavat monipuoliset oppimisympäristöt.

Asiakkaillamme on aito tarve koulutettuihin ja osaaviin toimitilahuoltajiin

”Toimitilapalveluissa pääkaupunkiseudulla 85 % työntekijöistä on kotoisin muualta kuin Suomesta. Tämä on monelle ensimmäinen työpaikka. Ammattitutkinto tuo muodollista pätevyyttä, joka mahdollistaa etenemisen ja nostaa opiskelijoiden motivaatiota”, kertoo kehityspäällikkö Mari Ahlgren ja jatkaa: ”Ammattitutkinnon suorittamistavan kehittäminen lähti liikkeelle asiakastarpeesta, sillä puhtausalan kilpailutusvaatimuksissa vaaditaan työntekijöiltä ammattitutkintoa. Koulutuspolun kehitystyössä perehdyimme pohjoismaiden tapaan kouluttaa monikulttuurista työyhteisöä useammalla kielellä.”

Koulutukset ovat osa Palmian osaamisen kehittämistä
Syksyllä 2022 käynnistyi kaksi uutta koulutusryhmää, joista toinen opiskelee suomeksi ja toinen englanniksi. Ensimmäisestä pilotista saatujen kokemuksien pohjalta koulutusta on kehitetty ja koulutusten räätälöintimahdollisuudet on tunnistettu. Jatkossa esimerkiksi terveydenhuollon ja muissa erityiskohteissa toimiville sekä vuorotyössä toimiville toimitilahuoltajille järjestetään työrytmiin ja tarpeeseen parhaiten vastaavia koulutuksia. 

Palmia_koulutus_Isotkuvat0044 (1)

Sekou Kaba osallistuu Palmian järjestämään puhtauspalvelujen ammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen englanninkielisessä ryhmässä. Kuva: Juha Lindvall/Preeriapingviini Oy

Syksyn ryhmässä aloittanut Sekou Kaba on työskennellyt Palmian palveluksessa vuodesta 2015. Tällä hetkellä hän työskentelee metrossa. ”Jokaisessa koulutuksessa oppii uusia juttuja, ja se on hyvä asia”, hän tiivistää.  

Osaava henkilöstö on Palmian yksi keskeisistä arvoista ja tavoitteista. Tutkintoon tähtäävän koulutuksen pilotointi, kehittäminen ja käyttöönotto osaksi toimintaamme on yksi osoitus siitä, että toimimme arvojemme mukaisesti. Tarjoamme työntekijöillemme mahdollisuuksia kehittyä työssä ja edetä uralla.

Palmia oli finaalissa kahden muun ehdokkaan kanssa Puhtausalan vuoden teko 2022 -kilpailussa. Puhtausala ry:n järjestämän kilpailun voittaja julkaistiin Puhtauspäivänä 2.12.2022. Lue lisää 

Kuvat: Juha Lindvall, Preeriapingviini Oy
Teksti: Janne Lahti, Preeriapingviini Oy

Heräsikö kysyttävää? Haluatko kuulla lisää palveluistamme? 

Klikkaa alta ja jätä yhteystietosi, niin otamme sinuun yhteyttä. Saat suositukset kannattavimmista palveluratkaisuista, joita toimitilasi käyttäjät arvostavat. 

JULKAISTU: 24.11.2022

AIHEET: Artikkeli Vastuullisuus Siivouspalvelut

Palmian artikkeli

Palmia Oy

Jaa