MENU

Monessa mukana

Monessa mukana / Hyvässä työpaikassa toimitaan yhdessä

Hyvässä työpaikassa toimitaan yhdessä

Palmia on suurin kotimaisessa omistuksessa oleva vartiointialan yritys. Olemme kasvaneet voimakkaasti viimeisen kahden vuoden aikana ja kasvu jatkuu.  

”Kasvun keskellä arvostamme osaavia työntekijöitämme, joiden osaamisen taustalla on osittain erittäin hyvän perehdytyksen saaminen työnantajalta – meillä ihmiset tietävät miten toimia ja mitä heiltä odotetaan”, Palmian turvallisuuspalvelujen toimialajohtaja Jyrki Lahtinen sanoo. ”Meillä turvallisuuspalveluja tuotetaan yhteisönä, jolle laatu ja selkeät tavoitteet ovat tärkeitä.” 

Palmian tarjoamat koulutukset lisäävät työn turvallisuutta, avoimuutta ja ymmärrystä 

Palmian turvallisuuspalveluissa henkilöstön koulutusta on tarjolla paljon alan yleiseen määrään nähden. Palmia tarjoaa työtekijöilleen lakisääteisten koulutusten ohella erilaisia vapaaehtoisia koulutuksia. Runsaat koulutusmahdollisuudet lisäävät turvallisuuden tunnetta työssä ja kehittävät työyhteisön avoimuutta, yhteisymmärrystä ja kykyä toimia yhdessä.   
”Nämä ovat ominaisuuksia, joita työntekijämme tutkitusti arvostavat kyselyiden ja haastattelujen perusteella”, Jyrki Lahtinen sanoo.  

Metro- ja raitioliikenteen järjestyksenvalvonnassa työskentelevä vuoroesimies Ylli Jakupi osallistui Palmian turvallisuuspalvelujen valmennusohjelmaan.  

”Koulutuksesta jäi mieleeni erityisesti yhdessä tekemisen ja kehittämisen merkitys, sillä työmme vaatii paljon yhteistyötä ja tiimityöskentelytaitoja. Useamman päivän koulutus mahdollisti myös tutustumiseen muissa turvallisuuspalvelujen yksiköissä työskenteleviin työkavereihin. Näin sivutuotteena koulutuksessa syntyi työpaikan sisäisiä verkostoja, kun ihmiset tulivat toisilleen tutuksi. Koulutuspäivien jälkeen oli helppo siirtää oppeja ja ideoita arkeen yhdessä.” 

Yhteisiä tapoja toiminnan kehittämiseen  

Yhteiskehittämisen kautta Palmiassa on syntynyt myös välineitä työn laadun ja asiakaskokemuksen parantamiseksi. Tästä oivallinen esimerkki on hukkatutkaksi kutsuttu malli, joka luotiin parantamaan arjen toimintatapoja.  
”Hukkatutkan ajatus on löytää työstä asioita, jotka eivät vielä toimi niin hyvin kuin olisi mahdollista. Ytimessä on toiminnan parantaminen luutuneita toimintamalleja muuttamalla niin, että ne ovat nopeampia, virheettömämpiä ja tehokkaampia. Tästä seuraa se, että asiakkaat ja henkilöstö ovat tyytyväisempiä, kun työn laatu paranee”, Jyrki Lahtinen kertoo.  

Tarjolla työtä, jolla on tarkoitus ja merkitys 

Palmian turvallisuusalan kasvun jatkuessa eri turvallisuusalan työtehtäviin tarvitaan uusia osaajia. Erityisesti Palmia työntekijöitä ja kenttäesimiehiä halutaan mukaan kasvavaan yhteisöömme, mutta myös muihin turvallisuusalan rooleihin avautuu aika-ajoin työpaikkoja. Palmian valttina on hyvä perehdyttäminen, koulutusmahdollisuudet sekä osaava työyhteisö.  Lisäksi Palmialla on tarjolla erilaisia työympäristöjä. Esimerkiksi metro on ainutlaatuinen työympäristö koko maan mittakaavassa. Metrossa työskentelevä vuoroesimies Ylli Jakupi toteaakin: ”Meillä on hyvä joukkuehenki ja viihdyn työssäni, koska sillä on tarkoitus ja merkitys”. 

Kirjoittaja: Janne Lahti, Preeriapingviini Oy

JULKAISTU: 20.07.2022

AIHEET: Artikkeli Turvallisuuspalvelut

Palmian artikkeli

Palmia Oy

Jaa