MENU

Monessa mukana

Monessa mukana / Palmia ajattelee ympäristöä

Palmia ajattelee ympäristöä

Ympäristö kuuluu erottamattomasti Palmian strategiaan. Vuoden 2018 ympäristötavoitteet sisältävät monia merkittäviä ympäristöasioita edistäviä toimia, joiden toteutukseen Palmia on sitoutunut.

Palmialla ollaan aidosti kiinnostuneita ympäristöstä, ja sen eteen tehdään paljon konkreettisia tekoja. Osa ympäristön puolesta tehtävistä toimenpiteistä liittyy ympäristöohjelmaamme, ja niitä seurataan erityisen tarkasti myös johtoryhmässä. Energia- ja materiaalitehokkuutemme on ympäristön kannalta tärkeimpiä asioita, joihin voimme vaikuttaa. Se tarkoittaa, että tuotamme suhteessa vähemmällä energiankulutuksella ja vähemmillä tuotteilla tai raaka-aineilla enemmän palveluita.

Palmia minimoi hävikkiä, kemikaalikuormaa ja energiankulutusta

Vuonna 2018 Palmian ruokapalvelujen kohteissa tehostetaan taistelua ruokahävikin vähentämiseksi.

Toimitilapalveluissa tavoitteena on pienentää toiminnasta syntyvää kemikaalikuormaa. Vuoden 2018 aikana kemikaalikuorma mitataan, ja ensi vuodesta eteenpäin sitä lähdetään systemaattisesti pienentämään. Samanaikaisesti tavoitteena on vastata globaaliin kysyntään tarjota kemikaalittomia sekä ympäristöystävällisempiä ratkaisuja puhtaanapidon tarpeisiin. Palmian tilojen energiankulutukseen tartutaan myös.

Haluamme pienentää hankintojen yhteenlaskettua ympäristövaikutusta. Kaikkiin uusiin tai uusittaviin materiaali- ja alihankintatarjouspyyntöihin asetamme siksi jatkossa ympäristövaatimuksia, jotka voivat liittyä esimerkiksi laitteiden energiankulutukseen.

Palmian henkilöstö on ympäristöosaavaa

Ympäristötyötä on mahdotonta tehdä ilman Palmian koko henkilöstön panosta ja osaamista. Kiinteistöhuollon koko henkilöstö on suorittamassa Ympäristöosaava-verkkokoulutuksen ja siihen kuuluvan testin. Toimitilapalveluissa on laadittu oma verkkokoulutus ympäristöasioista.

Palmia ruokahävikkiä vastaan –ResQ Club apuna

Palmian ruokapalvelut on jo pidemmän aikaa pyrkinyt edistämään monelle asiakkaallemme tärkeiden luomutuotteiden käyttöä: käytämme yhä enemmän luomuviljatuotteita puurojen ja leivän valmistukseen sekä aterioiden lisäkkeiksi. Myös juures- ja hedelmävalikoima laajenee kaiken aikaa luomutuotteilla. Edustustarjoilussa on mahdollista valita myös luomuviinejä.

Vegaaniruokien reseptejä kehittämällä toimme uusia vaihtoehtoja lounas-, kahvila- ja kokousvalikoimaan. Lounasruokalistaan lisäsimme vegaanivaihtoehdon viikon jokaiselle päivälle.

ResQ-ohjelmassa on mukana useampikin Palmian ravintola, joista saa ruoka-annoksia tarjonta-ajan ulkopuolella. Myynti tapahtuu suomalaisen hävikkiruoan välityspalvelun ResQ Clubin sovelluksella. 

Sertifikaatit kertovat ympäristöteoista

  • Palmia Oy:lla on Bureau Veritasin myöntämät ISO 9001-laatujohtamisjärjestelmän sertifikaatti ja ISO 14001-ympäristöjohtamisjärjestelmän sertifikaatti. Kyseiset sertifikaatit pitävät sisällään erilaisia käytäntöjä Palmian toiminnan ja sen laadun jatkuvaksi parantamiseksi ja toimintamme ympäristövaikutusten hallitsemiseksi. Johtamisjärjestelmät sisältävät myös lainsäädännön selkeän noudattamisen.
  • Sertifikaatit ovat voimassa kolme vuotta kerrallaan edellyttäen, että sertifiointilaitoksen kerran vuodessa tekemät tarkastuskäynnit osoittavat toiminnan olevan riittävässä määrin kunnossa.

JULKAISTU: 29.03.2018

AIHEET: Vastuullisuus

KIRJOITTAJA

Palmia Oy
Palmian artikkelit

Jaa