MENU

Monessa mukana

Monessa mukana / Älyvalvomo säästää energiaa ja valvoo tilojen terveellisyyttä

Älyvalvomo säästää energiaa ja valvoo tilojen terveellisyyttä

Palmia ja Hämeenlinnan kaupunki pilotoivat Uppsala-talossa älyvalvomoa. 1950-luvun alussa valmistuneessa Uppsala-talossa toimii kaupungin virastoja ja palvelupisteitä. Kohteessa käytetty Talotohtori-älyvalvomosovellus on järjestelmäratkaisu ja digitaalinen alusta, johon voi helposti liittää rakennusautomaatiojärjestelmiä, erilaisia sensoreita sekä tuottaa laajasti tietoa rakennuksen tekniikan oikean toiminnan varmistamiseksi.

Hämeenlinnan kaupungin energia-asiantuntija Jenni Ukkonen ja sisäilma-asiantuntija Hanna Koliseva ovat tyytyväisiä älyvalvomon tuomiin säästöihin, seurannan parantumiseen ja reaaliaikaiseen tilannekuvaan sekä käyttöhistoriaa kuvaavien tilastojen helppoon saatavuuteen. Uppsala-talossa energiatehokkuuden parantaminen ja hyvä sisäilman varmistaminen ovat Hämeenlinnan kaupungin kestävän kasvun ja hiilineutraalisuuteen pyrkivien strategisten tavoitteiden käytännön toteutustyön pilotointia.

Onnistunut digiloikka kevyin kustannuksin

Vanhemmastakin kiinteistöautomaatiotekniikasta pystytään saamaan paljon irti modernin älyvalvomoteknologian avulla. Automaatiota voidaan kehittää vanhaa järjestelmää vaihtamatta lisäämällä erilaisia sensoreita ja kytkemällä kokonaisuuteen erilaisia järjestelmäkomponentteja kuten älysovelluksia ja automaattiohjausta. Kyseessä on huomattavasti edullisempi tapa hyödyntää kiinteistödataa kuin koko kiinteistöautomaatiojärjestelmän uusiminen, lisähyötyjen ollessa kuitenkin suuria.

Käyttömukavuutta ja energian säästöä

Uppsala-talon pilotissa älyvalvomon käyttöönotto tarkoitti sitä, että rakennuksesta tehtiin ensin järjestelmään tilamalli ja pohjakuvat, joiden kautta tilannekuvaa pystytään seuraamaan reaaliaikaisesti. Lisäksi rakennukseen lisättiin erilaisia sensoreita tuottamaan tietoa tiloista ja rakennuksesta kokonaisuudessaan. Visualisoidusta tilamallista näkee muun muassa kuinka hyvin eri tilojen lämpötilat, paine-erot ja hiilidioksidimäärät vastaavat tavoiteltuja raja-arvoja. Sisäilman laatua ja lämmitystä voidaan järjestelmän kautta myös helposti säätää halutuksi. Kaikki tämä heijastuu käyttäjille käyttömukavuuden parantumisena ja omistajalle mm. energian säästönä.

20221024_Palmia_Uppsala-talo_haastattelu_0004

”Olosuhdeseurannalla varmistetaan, ettei lämmityskustannusten säästöllä heikennetä tilojen käyttömukavuutta”, Hämeenlinnan kaupungin energia-asiantuntija Jenni Ukkonen toteaa pilotoinnin hyödyistä.
Kuva: Janne Lahti/Preeriapingviini Oy

Voidaan sanoa, että käytännössä älyvalvomoinvestoinnit maksavat itsensä nopeasti takaisin ja levitessään laajalle hillitsevät ilmastonmuutosta.

  • Säästöä lämmitysenergiassa Uppsala-talossa on älyvalvomoteknologian avulla kertynyt seurannan mukaan 13,5 %.
  • Hiilidioksidipäästöt ovat tippuneet 8 tonnia.

Älykkäällä kiinteistötekniikalla voi olla kansantaloudellisesti merkittävä vaikutus

Palmia arvoihin kuuluvat taloudellisuus, terveellisyys, turvallisuus ja vastuullisuus. Yhtenä Palmia älyvalvomo -pilotin tarkoituksena on ollut tutkia ja kokeilla keinoja, joiden avulla asiakkaiden kiinteistöjen toimintaa saadaan tehostettua näiden arvojen mukaisesti.

Kiinteistöjen energiatehokkuuden ja käyttäjäkokemuksen parantamiseen vaikuttaa paljon se, minkälaisia kehitystoimia saamme kiinteistöjen toimivuuteen ja ylläpitoon asiakkaiden kanssa tehtyä. Älyvalvomojen laajentuessa vaikutukset olisivat jopa kansallisten ilmastotavoitteiden kannalta merkityksellistä. Hämeenlinnan pilotti on luonut selkeän kuvan, että kyseessä on toimiva kokonaisuus, josta on paljon erilaisia hyötyjä - ennen kaikkea asiakkaille, mutta myös monille muille osapuolille.

Palmia on osaava kumppani

”Yhteistyö Palmian kanssa sujui hyvin. Meitä asiakkaana kuunneltiin. Pilotin aikana järjestettiin säännöllisesti yhteisiä palavereja ja kommunikaatio sujui hyvin”, Jenni Ukkonen ja Hanna Koliseva toteavat yhdessä.

Älyvalvomo tuo läpinäkyvyyttä kiinteistön tilaan ja toimintaan. Hämeenlinnassa tavoitteena on, että tulevaisuudessa älyvalvomoja olisi useammassa kiinteistössä. Energia-asioiden ohella älyvalvomo tarjoaa tietoa rakennuksen sisäilmasta. Pilotin tulokset tukevat Hämeenlinnan kaupungin pidempiaikaisia tavoitteita tarjota turvalliset ja terveelliset tilat hiilineutraalissa kaupungissa.”

20221024_Palmia_Uppsala-talo_haastattelu_0010

Hämeenlinnan kaupungin energia-asiantuntija Jenni Ukkonen (vasemmalla) ja sisäilma-asiantuntija Hanna Koliseva ovat tyytyväisiä älyvalvomo-pilotin tuloksiin.

Teksti ja kuvat: Janne Lahti, Preeriapingviini Oy

Heräsikö kysyttävää? Haluatko kuulla lisää palveluistamme? 

Klikkaa alta ja jätä yhteystietosi, niin otamme sinuun yhteyttä. Saat suositukset kannattavimmista palveluratkaisuista, joita toimitilasi käyttäjät arvostavat. 

JULKAISTU: 30.11.2022

AIHEET: Business parkit Kiinteistöala Asunto-osakeyhtiöt Isännöintiala Vastuullisuus Kiinteistöpalvelut

Palmian artikkeli

Palmia Oy

Jaa