MENU

Monessa mukana

Monessa mukana / Vaalit syntyvät yhteistyöllä

Vaalit syntyvät yhteistyöllä

Olemme olleet mukana valtakunnallisten vaalien käytännön järjestelyissä jo lähes kymmenen vuoden ajan, ja hyvin sujunut yhteistyö jatkuu 2017 kuntavaaleissa.

Vaaleissa käytännön järjestelyjen on sujuttava kuin rasvattu ja yleisistä puitteista vaalipaikoilla on pidettävä hyvää huolta. Näin taataan vaalien sujuvuus ja toteutuminen lainmukaisesti sekä äänestäjien tyytyväisyys. Palmia huolehtii noin sadan äänestyspaikan siisteydestä, turvallisuudesta, aukioloista ja liputuksesta.

Äänestyspaikoilla äänestämiseen liittyvistä järjestelyistä vastaavat vaalilautakunnat, mutta myös yleisistä puitteista vaalipaikoilla on pidettävä huolta. Yhteistyö Helsingin keskusvaalilautakunnan ja Palmian välillä on jatkunut vuodesta 2008, ja Palmian hoidossa on tällä hetkellä noin sata äänestyspaikkaa.

– Meidän vastuullamme on kaupungin omistamat äänestyspaikat, jotka ovat pääasiassa kouluja. Mukana on joitain päiväkoteja sekä esimerkiksi kaupungintalo, kertoo suunnittelija Minna Toivonen, joka koordinoi kevään 2015 eduskuntavaaleihin liittyvää yhteistyötä eri toimintojen välillä.

Vaalien toteuttamisessa ovat mukana Palmian turvapalvelut, kiinteistöpalvelut sekä siivouspalvelut.

Vaalipäivän monta tehtävää

Työnjako Palmian ja vaalilautakuntien välillä on selkeä.

Turvapalvelujen vastuulla on taata se, että vaalipäivä sujuu rauhallisesti ja häiriöttä. Lisäksi turvapalvelut huolehtivat siitä, että koko vaalien ajan äänestyspaikoilla on riittävä miehitys.

Vaalipaikkojen päivystäjistä osa on Palmian kouluisäntiä, joille tilat ovat jo ennestään tuttuja. He vastaavat esimerkiksi ovien avaamisesta ja sulkemisesta oikeina kellonlyöminä. Vaalipäivän aikana äänestyspaikat kiertää lippupartio, joka nostaa Suomen liput salkoihin ja laskee ne illan koittaessa.

Kun vaalit on toimitettu ja äänestyspaikat sulkeutuneet, astuvat mukaan vielä Palmian siivouspalvelujen työntekijät. Sunnuntai-iltana, tai monissa kohteissa aikaisin maanantai-aamuna, toimitilahuoltajat kiertävät paikat ja huolehtivat ne kuntoon koululaisia tai muita varsinaisia käyttäjiä varten.

Tarkkaa peliä

– Yhteistyö on toiminut hyvin, vaikka toki hässäkkääkin saattaa aina syntyä, kun äänestyspaikkoja on monta ja ihmiset ovat liikenteessä. Kaikesta on kuitenkin aina selvitty hienosti, kertoo Helsingin keskusvaalilautakunnan sihteeri Veera Reuna.

Yhteistyön on syytäkin toimia, sillä vaaleihin liittyvät järjestelyt on säädetty laissa. Jos esimerkiksi äänestyspaikan ovet avataan myöhässä eikä joku pääse sen vuoksi äänestämään, voidaan vaalit joutua mitätöimään.

– Järjestelyjen pääpiirteet ovat pysyneet samana vuodesta toiseen, eikä suuria muutoksia ole lähivuosille tiedossa, Reuna kertoo.

Sähköinen äänestys ei ole ihan vielä näköpiirissä, mutta kevään 2015 edustukuntavaaleissa osalla vaalilautakunnista on kokeilussa sähköinen vaaliluettelo. Äänestäjän näkökulmasta prosessi on kuitenkin samanlainen kuin ennenkin, ja sen onnistumiseksi tarvitaan monenlaisen osaajan työtä.

– Seuraavat vaalit ovat kuntavaalit, joiden valmistelu on jo aloitettu. Palmian kanssa yhteistyö tiivistyy
syksystä 2016 lähtien huipentuen huhtikuussa 2017 pidettäviin kuntavaaleihin, Reuna kertoo.

 

JULKAISTU: 07.05.2015

AIHEET: Kiinteistöpalvelut

KIRJOITTAJA

Palmia Oy
Palmian artikkelit

Jaa