MENU

Monessa mukana

Monessa mukana / Talotekniikan kuntoselvitys oli asiakkaalle positiivinen kokemus

Talotekniikan kuntoselvitys oli asiakkaalle positiivinen kokemus

Palmia teki alkuvuonna 2017 Kiinteistö Oy Orimattilan vuokrataloihin tilauksesta talotekniikan kuntoselvityksen. Talotekniikan kuntoselvitys kartoitti, missä kunnossa muun muassa kiinteistön lämmitys, ilmanvaihto ja automatiikka ovat. Selvitys tehtiin 35 kiinteistöön. Kiinteistöt olivat vuokra-asuintaloja, kerrostaloja ja rivitaloja. Mukana oli myös palvelutaloja. 

– Saimme Palmian myyntiporukalta vinkin, että Orimattilan vuokratalot olisi kiinnostunut keskustelemaan Palmian kanssa tämän tyyppisistä palveluista, kertoo energia-asiantuntija Jari Hokka Palmiasta.

Orimattilan vuokratalojen silloinen toimitusjohtaja Tuukka Tuomala ei ollut etukäteen määritellyt, millainen palvelu heille tehtäisiin. Se muotoutui kuntoselvityksen etenemisen myötä.

Hokka kertoo, että hän loi Tuomalan toiveiden pohjalta raporttipohjan. Se osoittautui hyödylliseksi ja toimivaksi, kun hän lähti kiertämään kiinteistöjä huoltomiesten kanssa.

– Ajoin aamulla Orimattilaan ja tapasimme huoltomiehen kanssa kohteessa. Sitten aloimme penkoa rakennuksen teknisiä laitteita ja tiloja.

Kiinteistöistä tarkistettiin lämmönjako, kaukolämpölaitteet, rakennusautomaatio ja ohjauslaitteet. Kaikki kiinteistöissä oleva sähkötekninen ohjaus käytiin läpi.

Hokan mukaan työssä vaadittiin huolellisuutta ja toimivaa yhteistyötä huoltomiesten kanssa.

– Huoltomiehet olivat avuliaita kaikin puolin.

Talotekniikan kuntoselvitys sisälsi tietoa palvelutalojen sisäilmastosta

Kuntoselvityksessä kävi ilmi, että monissa vuokrataloissa automaation eli ohjattavien asioiden toteuttaminen oli aikoinaan jäänyt kesken.

Hokan mielestä kiinteistöjen kannattaisikin tehdä pitkän tähtäimen suunnitelmia.

Kahteen palvelutaloon tehtiin vielä tarkempi sisäilmaselvitys, sillä niistä löytyi ilmanvaihtoon liittyviä selkeitä puutteita. Niistä johtuen sisälämpötilat nousivat välillä 27 asteeseen.

Työntekijät ja asukkaat kokivat lämpötilan tukalaksi.

– Veimme palvelutaloihin mittaus­antureita, jotka jäivät sinne viikoksi. Anturit mittasivat lämpötilaa, hiilidioksidi­pitoisuutta ja kosteutta. Niiden keräämästä tiedosta muokattiin sisäilmastoselvitys, kuvailee Hokka.

Kuntoselvitys paljasti korjaustarpeet

Kun sisäilmastoraportin tulokset saatiin, oli selvää, että palvelutaloihin piti tehdä korjauksia ja parannuksia. Myös niiden toteuttajaksi valittiin Palmia.

– Raportit ja selvitykset eivät ole itseis­arvo, vaan se, että löydetään hyviä toimenpiteitä. Palmialla on valmiudet siihen, Hokka sanoo.

Orimattilalaisessa Palvelutalo Erkkilässä toimenpiteet tarkoittivat remonttia, jossa muun muassa jäähdytys­laitteita siirrettiin.

– Korjausten jälkeen Erkkilän henkilökunta huomasi selvästi, että ilmanvaihto toimii paremmin. Ei enää tuntunut niin tukalalta, Hokka kertoo.

Palmia aikoo jatkossakin tehdä talotekniikan kuntoselvityksiä Helsingin ulkopuolella. Nyt luotua raportti­pohjaa voi käyttää vastaavissa kohteissa. Orimattilan vuokratalojen kuntoselvityksestä saatu kokemus kannattaa hyödyntää.

– Kuntoselvityksiä kannattaa tehdä. Ne tuovat esille sen, mistä ongelmat johtuvat. Esimerkiksi jäähdytyksen ja lämmityksen toimimattomuus on hirveän yleistä, Hokka sanoo.

Hänen mukaansa talotekniikassa keskitytään tällä hetkellä olosuhteiden huomioimiseen ja parantamiseen. Se on yhtä tärkeää kuin energiansäästö.

– Kiinteistöjen järjestelmiä pitää pystyä ohjaamaan aktiivisesti, ja olosuhteita pitää pystyä seuraamaan. Kaikki kiinteistöt ovat aina vähän erilaisia, Hokka summaa.

Kiinteistöjen kuntoselvitys ehkäisee ikävät yllätykset

Tuukka Tuomala oli Orimattilan vuokra­talojen toimitusjohtajana alkuvuodesta, kun selvitys tilattiin ja tehtiin. Hän oli erittäin tyytyväinen yhteistyöhön Palmian kanssa.

– Pidän siitä, että tuote muokkautuu asiakkaan tarpeen mukaan. Meitä kuunneltiin, ja saimme sitä, mitä halusimme.

Orimattilan vuokratalojen kiinteistöistä vanhimmat ovat 1970-luvulta ja uusimmat 2010-luvulta. Ne olivat keskenään vaihtelevassa kunnossa.

Kiinteistöille oli hyötyä siitä, että ne kaikki saatiin samaan, vertailukelpoiseen raporttipohjaan. Tieto on siten yhteneväistä ja kokonaisuus paremmin hallittavissa.

Tuomala kertoo, että Palmialta tuli hyödyllisiä toimenpide-ehdotuksia. Esimerkiksi laitteistoja vaihtamalla ja laitteiden säätöjä korjaamalla energian­säästöä saatiin tehokkaammaksi. Palmia antoi tärkeitä ohjeita muun muassa jäähdytyksen hoitamiseen

– Palmia vakuutti meidät ammatti­taidollaan. Tuloksia ei kaunisteltu mitenkään, vaan meille kerrottiin, mitä siellä on, Tuomala kehuu.

Kuntoselvitys poiki yhteistyökuvion

Orimattilan vuokratalojen nykyinen toimitusjohtaja Suvi Stenberg on mielissään siitä, että yhteistyö Palmian kanssa jatkuu. Nyt vuorossa on sähköisen huoltokirjan kehittäminen.

Talotekniikkaselvityksestä saadut tiedot vietiin huoltokirjaan, mikä helpottaa tiedon saatavuutta. Huoltokirjan ohjelmasta selviää esimerkiksi talotekniikan huollon aikataulu. Huolto­kirjaan merkitään myös tehdyt työt.

Stenberg sanoo, että Palmian tekemä talotekniikan kuntoselvitys auttaa varautumaan tulevaan. Näin vältytään turhilta yllätyksiltä.

– Tähtäämme kiinteistönpidossa pitkään elinkaareen ja suunnitelmalliseen ylläpitoon. Se, että asukkaalla on hyvä olla asunnossa, on meille se tärkein asia.

JULKAISTU: 14.11.2017

AIHEET: Case Kiinteistöpalvelut

KIRJOITTAJA

Palmia Oy
Palmian artikkelit

Jaa