MENU
Artikkeli

Palmialainen työ: siivousalan palveluesimiehestä restonomiksi

Koulutusten ja tutkintojen merkitys on suuri

Siivousalalla on yleistymässä restonomitutkinto asiakaskohteen vastuuesimiehen pätevyysvaatimuksena. Haluamme Palmiassa vastata entistä paremmin asiakkaiden tarpeisiin ja tarjoammekin esimiehille lisää valmiuksia johtamisen ja esimiestyön haasteiden ratkaisuun. Järjestämme yhteistyötyökokeiluna Tampereen ammattikorkeakoulun kanssa restonomikoulutuksen, joka vahvistaa ja kehittää osallistujien esimiesosaamista ja siivousliiketoiminnan kehittämistä.


Lue artikkeli