MENU

Monessa mukana

Monessa mukana / Siivouspalvelut vauhdissa Karkkilan kaupungissa

Siivouspalvelut vauhdissa Karkkilan kaupungissa

Palmia aloitti siivouspalvelujen tuottamisen Karkkilan kaupungille elokuun alusta. Innostunut tiimi loihtii pinnat puhtaiksi uusien tehokkaiden työvälineiden ja -koneiden avulla.

Palmian tehotiimi hoitaa 26 Karkkilan kaupungin kiinteistössä muun muassa perus- ja ylläpitosiivousta sekä harvemmin tehtäviä peruspesuja. 

”Hyvin ovat työt lähteneet käyntiin. Palmia teki ison pohjatyön ennen aloitusvaihetta”, kertoo ruoka- ja puhdistuspalvelupäällikkö Tarja Horttanainen Karkkilan palvelukeskuksesta.

Karkkilan kaupunki aloitti siivouspalveluiden kilpailutukseen liittyvän selvitystyön viime syksynä yhdessä alan konsultin kanssa. Horttanainen kertoo, että esimerkiksi Nyhkälän liikuntahallissa oli tarvetta aiempaa tiheämmin tehtävälle siivoukselle. 

”Painotimme kilpailutuksessa laatua. Aiemmin painotus on ollut hinnassa.”

Palmian myyntiedustaja kävi viime helmikuussa tapaamassa Karkkilan kaupungin väkeä. Toukokuussa, kun Palmian tarjous oli hyväksytty, päästiin käytännön toteutuksen suunnitteluun.

”Kiersimme starttitiimimme kanssa etukäteen kaikki kohteet. Otimme pohjakuvat ja teimme mitoitukset siivottavista alueista. Kartoitimme, millaisia koneita ja välineitä niissä tarvitsemme. Tarkensimme myös siivousaikoja”, kertoo Palmian palveluesimies Kristiina Bifraden.

”Siivoojien näkyvää läsnäoloa toivottiin”

Siivousta tehdään esimerkiksi Nyhkälän koululla nyt aamu- ja iltavuoroissa.

”Rehtori toivoi koululle aamusiivousta ja siivoojan näkyvää läsnäoloa. Minustakin on kiva, kun tapaan siivoojia paikan päällä kohteissa”, Horttanainen sanoo.

Siivouksessa noudatetaan ekologisen siivouksen periaatteita. Vettä ja puhdistusaineita kuluu vähemmän, kun siivousmenetelmät ovat tarkoin mietittyjä ja siivoustekstiilit mikrokuituisia. Pesuaineet ovat ympäristömerkittyjä, ja niitä annostellaan tarkkojen ohjeiden mukaisesti.

”Peruspesut ajoitamme pääasiassa loma-aikoihin kesälle. Myös remonttien aikataulut otetaan huomioon peruspesuja suunniteltaessa”, Bifraden selvittää.

Huolellinen perehdytys heti käynnistysvaiheessa

Työntekijöiden aloittaessa elokuussa jokaisella heistä oli oma perehdyttäjä, joka kävi läpi Palmian työtapoja ja -menetelmiä. Osa työntekijöistä oli siivonnut samoja kohteita aiemminkin jo vuosia, ja he saivat nyt uusia koneita ja välineitä työn tehostamiseksi. Esimerkiksi froteiset liinat joutivat roskiin, ja kalustemoppi on väline, jolla pyyhitään nyt pöydät ja taulut.

Elokuussa Palmian tiimi on ollut mukana myös koulutuspäivässä, jossa paneuduttiin muun muassa kulunhallintaan ja asiakkaan konkreettisiin toiveisiin. Työntekijät ovat syksyllä myös saaneet erillisen koulutuksen uusien yhdistelmäkoneiden käytöstä. 

”Koulutukset jatkuvat, muun muassa peruspesuista on tulossa oma koulutuksensa myöhemmin. Osa työntekijöistämme myös opiskelee työnsä ohella ammattitutkintoa. Esimerkiksi yksi siivoojistamme opiskelee nyt toimitilahuoltajaksi”, Bifraden jatkaa.

Aktiivinen vuorovaikutus auttaa kehittämään

Palmia ja Karkkilan kaupunki järjestävät säännöllisesti yhteisiä käyttäjäpalavereita, joissa on mukana käyttäjien edustajia, esimerkiksi koulujen rehtoreita tai kirjaston johtoa. Syksyn ensimmäisessä käyttäjäpalaverissa syyskuussa Palmia sai jo kiitosta hyvästä siivoustyön jäljestä.

Lisäksi tilaaja-tuottajapalavereita pidetään kerran kuukaudessa. Niissä mukana ovat Horttanainen ja Bifraden esimiehineen sekä Palmian palveluohjaaja Johanna Volens.

Siivoojilta on kerätty toiveita ja palautetta, jonka pohjalta esimerkiksi siivouskaappien hyllyjärjestelyitä on muokattu. Nyhkälän koululle hankittiin nyt myös riittävästi avaimia hissiin, joka helpottaa nyt siivoojien liikkumista yhdistelmäkoneiden ja siivousvaunujen kanssa.

”Vuorovaikutus ja palaute siivoojilta on tosi tärkeää. Asioihin on vaikea puuttua, jos vuorovaikutus ei toimi”, Horttanainen muistuttaa.

Laadunseurantaa tehdään eri siivouskohteissa kuukausittain. Palmian tiimillä on yhteys Karkkilan kaupungin huoltojärjestelmään, johon he voivat merkitä suoraan havaitsemansa viat ja puutteet, kuten vuotavat vesihanat. Näin huoltopyynnöt kulkevat sutjakasti eteenpäin loma-aikoinakin.


Karkkilan kaupungin siivouspalvelut

  • Kohteita on yhteensä 26, ja niihin kuuluu muun muassa kouluja, liikuntahalli, kaupungintalo, palvelutalo, kirjasto, työterveys, eläinlääkäri, seurakuntatalo, leirikeskus, nuorisotiloja, varikko sekä toimistotilat jätevedenpuhdistamossa.
  • Kokonaispinta-ala on yhteensä noin 26 000 m2.
  • Suurin osa kohteista sijaitsee Karkkilan keskustan alueella, jotkut noin 15 kilometrin säteellä keskustasta.
  • Siivouspalveluita hoitaa kymmenen ammattilaisen tiimi, johon kuuluu palveluohjaaja ja toimitilahuoltajia.
  • Palveluntuottajan valintaperusteissa painotettiin laatua.

JULKAISTU: 02.11.2018

AIHEET: Case Siivouspalvelut

Palmian artikkeli

Palmia Oy

Jaa