MENU

Monessa mukana

Monessa mukana / Energiapalvelut

Energiapalvelut

Energiatehokkuutta ja energiasäästöjä

Energiatehokkuudessa on kyse energian säästämisen lisäksi energian tehokkaasta käytöstä, ja sitä kautta kasvihuonepäästöjen vähentämisestä kustannustehokkaalla tavalla. Energiaa voidaan säästää monin tavoin kiinteistöissä.

Ensimmäisenä tulee mieleen lämmitysenergia, joka on usein kiinteistön suurin energian kuluttaja. On verrattain helppoa laskea lämpötilaa huoneistossa ja pienentää huoneistosta poistettavan ilman määrää sekä vähentää valaistusta. Kaksi ensimmäistä voi johtaa kuitenkin huonoon sisäilmaan, mikä aiheuttaa tilan käyttäjälle esimerkiksi väsymyksen tunnetta happitasapainon heikentyessä tai vaikkapa vilun tunnetta, kun lämpötila lasketaan alhaiselle tasolle. Myös ilmassa olevan kosteuden poistamatta jättäminen poistoilman kautta saattaa aiheuttaa omat ongelmansa kiinteistön rakenteisiin ja sisäilman laatuun.

Tilan käyttäjän ja kiinteistön ehdoilla kohti energiatehokkuutta

Energiatehokkuus muodostuu suunnitelluista toiminnoista ja niiden toteuttamisesta. Näitä voivat olla esimerkiksi lämmityksen ja jäähdytyksen säätäminen tilan käyttöä ja ulkona vallitsevia sääoloja seuraten, lämmön talteenottoa poistoilmasta tai vaikkapa rakenteisiin esimerkiksi eristyksiin liittyviä muutostöitä. Energiatehokkuuden peruspilarina on lähtöarvojen mittaaminen, joka tuo arvokasta tietoa tilan vallitsevasta lähtötasosta, jonka alle pyritään energiankulutuksessa.

Tähän Palmian energiapalvelut tarjoavat erilaisia tuotteita, kuten sisäilman mittauspalveluita, energian kulutusmittausta ja taloteknisten laitteiden kartoituksia. Lähtöarvotietojen valossa voidaan tehdä energiatehokkuuden saavuttamiseksi suunnitelmia ja korjaustoimenpiteitä sekä arvioita niihin liittyvistä kustannuksista, että investointien takaisinmaksuajoista.

Etävalvonta seuraa

Tavoitteita tukevina palveluina tuotamme myös etävalvontapalveluita, joiden avulla seuraamme aktiivisesti asiakkaan tilojen sisäilman ja energiankulutuksen olosuhteita sekä teemme optimointiin liittyviä toimenpiteitä, kuten talotekniikan säätöjä ja mittauksia. Palveluista tehdään asiakkaalle raportti, josta selviää tehdyt havainnot ja korjausehdotukset, mikäli niitä tavataan tarkasteluissa. Raportin avulla voidaan muun muassa suunnitella kiinteistön energiaremonttia tai vaikkapa selvittää sisäilmastoon liittyviä tekijöitä, kuten ilman kosteuspitoisuuksia.

Helsingin kaupunki on sitoutunut vähentämään hiilidioksidipäästöjään 30% vuoteen 2020 mennessä ja energiaa vuoden 2017 7,5% vuosittain aina 2025 ulottuvaan sopimuskauteen asti. Vastaamme energiapalveluilla asiakkaamme meille ojentamaan avunpyyntöön ja otamme haasteen ilolla vastaan!

Niila Ivari, palvelupäällikkö, valvomopalvelut, turva- ja kiinteistöpalvelut 

JULKAISTU: 15.02.2018

AIHEET: Artikkeli Vastuullisuus Kiinteistöpalvelut

KIRJOITTAJA

Niila Ivari, Palmia Oy

Automaatioselvitys Lue lisää ja tilaa

Ota yhteyttä

Jukka Saarinen
myyntipäällikkö
jukka.saarinen@palmia.fi
040 530 7683

Jaa